UYGAR TOPLUM OLMANIN AVANTAJLARI

Uygar toplum, , kültürlü ve  eğitimli  nüfusa sahip, fikir , sanat ve endüstri ve bilgi alanlarında gelişme göstermiş bir toplum demektir..  

Uygar toplumda , fert başına gelir çok yüksek olmasa da insan refahı  daha yüksektir..   Zira bu toplumlarda mevcut kaynaklar daha rasyonel, daha verimli kullanılır.. 

Fethiye’de Kayaköy mübadele sırasında , elli-altmış yıl önce boşaltılmış.. Kayaköy bir dağın eteğinde yamaca kurulmuş .. Yamaca kurulmasında anlaşılan  iki amaç gözetilmiş .. 

Birisi ,halk ovanın düz ve verimli alanlarına ev yapmak yerine , buraları ekip-biçmiş .. Üstelik , bir zeytin ağacı ekmişse, zeytin ağacının altına ve ağaca sarılacak  şekilde, bir de asma ekmiş.. 

İkincisi ,  hem selden , hem de düşmandan korunmak açısından daha  avantajlı olduğundan , evleri yamaca yapmışlar.  

Biz ise ,yerleştikten sonra, Kayaköy’ü harabe olarak bırakmışız.. Düz ovalara evler, kebapçılar yapmışız.. Ekecek – biçecek yer bırakmamışız..  

Eğer uygar bir toplum olabilseydik , ovayı ve dağı aynen eski yerleşenler gibi verimli kullanırdık. 

Yine uygar toplumlarda insanlar daha mutludur.. Çünkü hoşgörü ve saygı vardır. 

Fransa da paralı yollarda otomatik makinalar var..  Bozuk paramız olmadığı için , otomatik gişede beş-on dakika bozukluk için bekledik.. Arkada arabalar birikti.. Tek bir korna çalan olmadı..  Bizde kazaran yolda arabanız bozulsun , bırakın kornayı küfürden sinirleriniz bozulur.. 

Ayrıca, uygar toplumlarda sosyal ilişkiler daha gelişmiştir.Bu oluşum toplumun yaşam kalitesini yükseltmektedir .

İnsanlarda ” sosyal fayda, sosyal maliyet ” bilinci oluşmuştur.Bu nedenle, kimse kimseye zarar vermez.

Uygar toplumlar etik anlamda gelişmiş toplumlardır… Herkes  kamuda yolsuzluğun, başkasının hakkını yemek anlamına geldiğinin farkındadır…  Aynı şekilde gelir dağılımı ‘da daha düzgündür..

Aslında iktisadi gelişme büyümeden daha geniş ve uygar olmayı içeren bir kavramdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir