ÜSTÜ KAPALI YOLSUZLUK

Halk arasında ‘’kılıfına uydurmak  ‘’ veya ‘’kılıf bulmak ‘’ diye bir söz var. Bu sözler yolsuzluk yapmış ve fakat bu yolsuzluğu dolaylı yollardan yasalara veya mevzuata uydurmuş olanlar için söylenir. Kılıfına uydurulan yolsuzluğu herkes bilir .. Ancak kimsenin elinden bir şey gelmez.

 

Bazen de Kamuda görev yapan veya seçimle gelen bazı insanların birkaç yılda köşe dönmeleri açıkça görünür…

Ancak bu gün olduğu gibi siyasi iktidarlar bunu , siyasi hesaplarla  görmezlikten gelir.

 

Mali açıdan devlette şeffaflık esastır. Çünkü devleti idare edenler , halk adına idare ediyor. Devlet malı da halkın malıdır. Devletin geliri de halktan toplanan vergilerle sağlanıyor. Veya yine halkın özel mallarını satılması ile  kiraya verilmesi ile sağlanıyor. Devletin borcunu da aynı toplum ödeyecektir. olmalıdır. 

 

 

AKP hükümeti , seçimden önce seçim ekonomisi uygulayarak , kamu malını ve kamunun mali  imkanlarını siyasi amaçlı kullanarak  devletin içini boşalttı.Bu bir nevi yolsuzluktur…  Şimdi bu açığı 2/ B leri satarak kapatmak istiyor.

 

Bütçe açığını kapatacağım diye de kamu oyunu yanına almaya çalışıyor.

 

DEVLET AKP İÇİN ÇALIŞTI

 

Devlet bütçesine her yıl meclis ödenek adı altında hükümetin harcayacağı paraları koyar. BU harcamalar oniki aya yayılır. Oysaki bu sene seçim nedeniyle hükümet bu ödeneklerin tamanı altı ayda kullandı. Bir kısımında da  aştı.

 

 

2007 bütçesinin ocak – haziran döneminde hükümet :

 

  • Yiyecek yardımları ödeneğinin   yüzde 128’ini ,
  • Barınma yardımları ödeneğinin yüzde 147’sini ,
  • Tarımsal amaçlı yardımlar ödeneğinin yüzde 92’sini kullanmış ,

 

  • Ankara büyük şehir belediyesi devlete olan 2.5 milyar YTL  borcunu ödememiş , bunun yerine seçim yatırımı yapmış,

 

  • Ocak – temmuz döneminde , 12.3 milyar dolarlık özelleştirme geliri gelmiş. Bu gelir bütçede görünmüyor. Hazinede gelir hesabına atılmış. Buna rağmen aynı dönemde hazine ayrıca 12.3 milyar YTL  iç borç almış.

 

  • Ocak – Ağustos döneminde genel bütçe açığı 9.7 milyar YTL olmuş. Buna karşılık hazine daha yüksek , 13.7 milyar YTL borçlanmış.

 

Bu hesaplar, hükümetin harcamalarda hülle yaptığını ve devletin mali imkanlarını seçim amacıyla kullandığını gösteriyor.

 

ŞİMDİ 2/B ‘Yİ KULLANACAK

 

Özet olarak hükümet  devletin mali olanaklarını seçim için kullandı ve devletin içini boşalttı… Şimdi 2/ B’ leri satarak bunları kapatmak istiyor.

 

2/B ‘lerin bir kısmında şehirler kurulmuş.. Sultanbeyli gibi ,şehirleşen arazileri geri döndürmek imkansızdır.Bunların satışından başka çıkar yol yoktur.  Ancak Hükümetin niyeti tarımda kullanılan ve  zilyetlikten gelen 2/B’leri satmaktır.

 

AKP bu alanları satacak.. İkinci aşamada daha çok gelri sağlaması için bu  alanları imara açacaktır.

 

Böylece hukuksuzluk ve üstü kapalı yolsuzluğun iki  ayağı oluşmuş olacaktır.

 

  1. Devletin içinin  boşaltılması,
  2. Orman ve yeşil alanların ve çevrenin tahribi ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir