ÜCRET TAKINTISI OLANLAR

Bazı insanların, neden IMF’den daha çok IMF’ci olduklarını hep merak etmişimdir… Bu merakımı benimde hocam olan bir iktisatçı, “yalnızca çıkar ilişkisi” olarak tarif etti.

Aslında çıkar ilişkisinin de optimal  bir sınırı olmalıdır… Eğer bu ilişki topluma, maddi ve manevi açıdan ağır yük getiriyorsa, zarar veriyorsa,  “sürdürülemez” demektir…

IMF’nin asgari ücret yüksek demesi, kendini ele vermiştir… Bazılarının “Çin’de ücretleri rekabet için örnek vermesi de onları  ele vermiştir”

Türkiye’de toplam SSK‘ sayısı 6 milyondur… Varsayalım ki bunların yarısı asgari ücretidir… Yani 3 milyon asgari ücreti var diyelim… Bunların toplam ücreti, vergisi, primi ile birlikte 1 milyar 100 milyon dolar tutar… Bu rakamın ne ifade ettiğini… Az mı çok mu? olduğunu, bazı göstergelerle karşılaştırmak yoluyla görmemiz mümkündür…

–     2004 yılı Tüketim malı ithalatı: 12 milyar dolar…

–     2004 yılı  Otomobil ithalatı: 4.2 milyar dolar…

–     2004 yılı bütçeden ödenen faiz: 30 milyon dolar…

–     2004 yılı cari açık : 16 milyar dolar…

–     2004 yılı 3 milyon asgari ücretlinin bir yıllık ücreti   9.6 milyar dolar… Eğer ücretleri yüzde 20 azaltırsak, 2 milyar dolar tutuyor.

–     3 milyon asgari ücretlinin tamamının ücretini yüzde 20 kısarsak, bu bütçeden ödenen faizin on beşte biri tutmaktadır…

–     Toplum  batık bankaların zararı ve borcu için 50 milyar dolarlık yük altına girmiştir.. 

Bu tabloya bakıp, asgari ücret yüksek demek, kendini ele vermektir.  Abesle iştigaldir.

Çin ile rekabet sorunu içinde ikide bir , Çin’de ödenen ücretleri öne sürmek de abesle iştigal etmektir.

Her şeyden AB’ye girmek iddiasında olan bir ülkede, “neden Çin… Neden AB değil” diye sorarlar… Eğer AB’nin fert başına gelir düzeyi bizden yüksekse, bizimde Çin’den yüksektir…

Kaldı ki, Çin’de ayda 50 dolarla asgari geçim sağlanır… Türkiye de 50 dolarla yaşanmaz…

Yine, tekstil ihracatını köstekleyen Çin rekabeti değil, kurların düşük tutulmasıdır…

Teoride Dalgalı kur rejiminin, cari açığı otomatik olarak dengeye getireceği yazılıdır… Ancak bugüne kadar dengeye getirmedi… Kur düşük kaldığı için, ihracat zorlanıyor… Şu halde  bu kur politikasında neden israr ediyoruz?  Çin parasını dolara bağlamış… Dolar düştükçe Çin daha çok ihracat yapıyor… Bu anlamda Türkiye‘de YTL yüzde 30 değerlidir… Eğer gerçek değerine gelirse, ihracatçının geliri yüzde 30 artacaktır… Neden Çin’le rekabet unsuru olarak kur dengesizliği   yerine asgari ücret ve Çin’deki ücretler tartışılıyor…

IMF ve IMF’ciler bilerek veya bilmeyerek “sosyal dengelerin köküne kibrit suyu döküyorlar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.