TÜRKİYEDEKİ FAKİRLİK GELİŞMİŞ ÜLKELERİ KORKUTUYOR

Dünya Bankası her yıl  “Dünya ülkeleri kalkınma raporu”nu  yayınlar..Bu raporda bizim için yeni  olan, Türkiye’ nin ekonomik krizlerden sonra Dünya ülkeleri içinde en hızlı fakirleşen ülke olmasıdır.. Aynı şekilde çarpıcı olan,  Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler içinde,  gelir sıralamasında birçok fakir ülkenin dahi altına inmiş olmasıdır.

Bizim gibi ülkelerde gelir dağılımının aşırı bozulması, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, sanayileşmiş ülkeleri ve Dünya istikrarını sağlamakla görevli kurumları yakından ilgilendiriyor.. Zira Dünyada fakirliğin tırmanması sosyal tepkilerin artmasına neden olur.. Dünyada anarşi hızlanabilir.

Türkiye’de fakirlikle anarşi arasındaki bağlantı en iyi ifadesini ” Biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar” sözlerinde bulmuştur.

 

Öte yandan , gelir dağılımının aşırı bozulması toplum vicdanını rahatsız eder .. Kapitalist sisteme alternatif arayışlar hızlanır..

1848 ‘de yayınlanan ‘’ komünist Manifesto ‘’ da , o günkü fakirliğe ve gelir dağılımındaki uçuruma karşı  alternatif  bir sosyo-ekonomik sistem öneriyordu. Ne var ki, bu sistemin de  yürümediği anlaşıldı.. Şimdi  yeni bir sistem arayışları   ortaya çıkabilir..

İşte bütün bu nedenlerden dolayı , Türkiye’deki sosyal sorunlar  Dünya bankası için önlenmelidir.  Sanayileşmiş ülkeler  veya bizdeki  TÜSİAD  gibi kuruluşlar da  aynı endişeler içinde haraket ediyor..

Bu noktada sosyal tepkiler nasıl yumuşatılabilir.. Sol ve sosyal- demokrat yaklaşımlarla.. Örneğin , Dünya Bankası, bizim gibi ülkelerde bu nedenle sol bir hükümet istiyor.. Yahut da Bizde bazı işadamları bu nedenle sosyal-demokrat hareketi destekliyor..

Bu noktada üç  hususun altını çizmek gerekir..

  1. Bu istekler tabandan gelirse netice sağlanır.. Oysa ki Türkiye’de siyasette demokrasi yok.. Ayrıca , ‘’Halka rağmen Halk için ‘’ anlayışı çok gerilerde kaldı.
  2. Bu iş , ‘’sağ- sol ayırımı yapmayalım ‘’demekle de olmaz.. Zira sağ- sol ‘un olmadığı yerde,  siyasi partilere ne gerek var.. Rekabet yok demektir.. Halkın istekleri ve siyasi tercihleri yönetime yansımaz.
  3. Dünya Bankası’nın işi dünyada kalkınmaya yardımcı olmaktır.. Gelir dağılımı aşırı bozulursa talep yapısı da bozulur.. Kalkınma olmaz.. Bu nedenle sosyal nitelikli kredilerini artırmalıdır..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir