TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİYOR

Türk Ticaret Kanunu, 51 yıldır uygulamada olan bir kanundur… Zamanında ticaretin gelişmesi ve ülke kalkınmasında, çağdaş ve işleyebilir çözümler getirmiştir.

 

Ne var ki, 1950’li yıllarla bu günün şartları değişmiştir. Özellikle 1980 sonrası, küreselleşme süreci ve Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) gibi ekonomik ve ticari birliklerin kurulması, uluslar arası mevzuatında değişmesine neden oldu. Bizim Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler bu ihtiyaçlara cevap veremiyordu. 

 

Öte yandan, ekonomi ve ticarette, altyapı da değişti. Elektronik işlemler, şirket yönetimlerini, sözleşme şekillerini değiştirdi. Bu imkanlar için yasal düzenleme kaçınılmaz oldu.  Ticarete konu tüm belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, İnternet ortamının yoğun olarak kullanılmaya başlanması, yasanın kökten değişmesini zorunlu kılıyor.

 

 

TEK KİŞİLİK ŞİRKET

 

Tasarıya göre,  Anonim şirketler bir kişi tarafından Tek pay sahipli şirket şeklinde de kurulabilir. Şimdi uygulamada pay sahibin en az beş kişi olması gerekiyor. Ancak sermaye sahibi, kendi dışındaki ve güven duyduğu dört kişiye, binde veya on binde paylar vererek, hülle yapmak zorunda kalıyor. Tasarı bu uydurma işlemleri ortadan kaldırıyor.

 

Aynı şekilde, iki kişi tarafından kurulması zorunlu olan limited şirket içinde tasarı pay sahibini bir indiriyor. Limited şirketlerde de eğer sermaye sahibi tek kişi ise diğer kişiye çok küçük pay veriyordu. Örneğin yüzde 99 kendisinin, yüzde 1 diğer pay sahibin olmak üzere organizasyon yapıyordu. Bu durum bazen ltd. şirketlerin çalışmasını da önlüyordu. Zira mevcut mevzuatta limited şirketlerde tüm pay sahiplerinin karara katılması gerekiyor.

 

Yine Tasarıya göre Anonim Şirketlerde tek kişilik yönetim kurulu da olabiliyor. Eğer yönetim kurulu birden fazla kişi ise bunların en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması gerekiyor. Tek kişilik yönetim kurulunda bu şart aranmıyor.

 

Esas sermaye miktarı ise tasarıya göre, Anonim şirketlerde en az 50.000 YTL, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş şirketlerde ise en az 100.000 YTL’dir. Limited şirketlerde ise en az 25.000 YTL’dir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir