TERÖR SON GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Teröristler son günlerini yaşadıklarının farkındadırlar… Bunun içindir ki son bir hamle olarak güçlerini birleştirdiklerini, Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ adı altında birleştiklerini ilan ettiler. 

Terörist gurupların içinde Kürdistan Özgürlük Şahinleri; TAK), Türkiye’nin metropollerinde, turistik yerlerinde ve çeşitli stratejik bölgelerine karşı; sabotaj, bombalama veya kundaklama gibi eylemler yürüten silahlı paramiliter gruptur. Bu terör örgütü PKK ve PYD ile işbirliği içindedir.

 

 

Terörü bir daha doğmayacak şekilde ortadan kaldırmak için, kısa vadede, orta ve uzun vadede yapacaklarımız bellidir. Terör kısa dönemde kurumsal ve hukuki bir sorundur. Uzun dönemde ise sosyo-ekonomik ve sosyo- kültürel bir sorundur.

1.Herşeyden önce, siyasi partilerin terör konusunda kesin ve tavizsiz işbirliği yapması gerekir.

İngiltere Avam Kamarasında, birbirine tokat atan, kavga eden parlamenterler haberini hiç duymadım. Demokrasinin gelişmemiş olduğu parlamentolarda ise her gün kavda var. İngiltere’de parlamenterler, beyin gücü ile savaşırlar. İkna gücünü kullanırlar. Demokrasinin yerleşmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde, beyin gücü yetersiz olanlar kol gücüne başvururlar.

Siyasilerin oy kaygısı ile hareket etmesi, oy için her yolu mubah saymaları, hatta bu nedenle ayırımcılık yapmaları toplumu daha çok geriyor.  Militan yaratıyor.

Öncelikle siyasette din, mezhep ve etnik temele dayanan istismarlardan kaçınmalıyız. Seçmen olarak ta, toplumda ayırımcılık, gerginlik yaratan ve ötekileştirme yapan siyaseti dışlamalıyız.

Bu çerçevede, AKP çözüm sürecinde başarısız olmuştur. MHP genel Başkanı Bahçeli Haziran seçimlerinde halkın tercihini boşa çıkarmıştır, CHP’ devamlı yalpalama içindedir…  HDP’nin, PKK ve PYD ‘ yı desteklemesi siyasi çözümün yolunu kapatmıştır.

Bu şartlarda, dört partinin de yönetim kadrosu değişmelidir.   

2) 2003 yılında, Oslo’da Terörizmin kökenleri için anlayış birliği toplantısı yapıldı terörün ortaya çıkış nedenleri belirlendi.

 

·         Demokrasi, sivil özgürlük ve hukuk kurallarının yetersiz ve esik olması,

·         Hızlı şehirleşme,

·         Din eksenli veya din karşıtı olan aşırı ideolojiler,

·         Geçmiş yıllarda siyaset alanında yaşanan şiddetler, dikta ve otokrasiye eğilim, siyasi hegemonya,

·         Siyasi iktidarların Yolsuzlukları, bozuk düzen ve bu düzeni destekleyen dış güçlerin varlığı,

·         Etnik ayırımcılık, din ve mezhep ayırımcılığı,

·         Sosyal adaletsizlik,

Terörü yaratan sorunların ortadan kaldırılması, en kesin çözüm olacaktır.

 

3) Terörle mücadelemizde uluslararası arenada ve müttefiklerimizden gerekli desteği göremiyoruz. Bunun için de bu günkü dış politikayı gözden geçirmemiz ve komşularla gerginlik yaratmamaya özen göstermemiz gerekir.  Terörle mücadelede Uluslararası işbirliği sağlamalıyız.  Özellikle ABD’   PKK ‘nın kuzey Iraktan çıkarılması için Irak Hükümetini ve Barzani’yi ikna etmesi gerekir.

 

4)Terör militanların aileleri ve kendileri çoğunlukla, eğitimsiz, işsiz, yoksuldur. Psikolojik olarak, gerçek hayatla bağlantıları zayıf ve iç dünyalarında karamsar insanlardır.

 

Bu sorun için orta ve uzun dönemli Sosyo- ekonomik, sosyo politik önlemler almak gerekir.

 

 Söz gelimi eğitimi ideolojik bir araç olarak kullanmaktan sakınmalıyız. Toplumsal refah ve gelir seviyesini artırmalıyız. İstihdam yaratacak yatırımlarda devlet öncülük etmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir