TARIM RAPORU: I

Şubat ayında Türkiye de çalışan sayısı toplam 25 milyon 576 bin kişidir. Bunların içinde 4 milyon 783 bin kişisi Tarımda çalışıyor. Tarım sektöründe çalışanların istihdamdaki payı yüzde 18.7 ‘dir. 

2014 yılında toplam ihracatımız 157.6 milyar dolar oldu. Bunun içinde tarım ve ormancılık sektörü ihracat tutarı 6 milyar dolar oldu. Yani ihracat içinde payı düşüktür. Yalnızca yüzde 4.9’dur.

Tarım ürünlerinde dış ticaret açığı vermeye başladı. Tarım ürünlerinde 2014 yılında dış ticaret açığı 3.7 milyar dolar oldu.  

 

 

2014 yılı itibariyle , toplam  tarım alanı 38.560 bin hektar , ekilen alanlar ise 15.789 bin hektardır.  

Tarım sektörünün sorunları ve iyileştirme çalışmaları Tarım Bakanlığı , Üniversiteler ve Ziraat odalarında yapılmaktadır.  

Bu konuları ve çözümleri  seri yazı halinde bu köşede tartışmaya çalışacağım.  

Tarım alanlarında Erozyon… 

2001 yılında 40 milyon 967 bin hektar olan toplam tarım alanı , yanlış tarım ve çevre politikaları nedeniyle , 2014 yılında 38 milyon 560 bin hektara geriledi.  On üç yılda yüzde 6 oranında azaldı.  

Tarım alanlarının daralmasında en büyük sorun , imar uygulamalarıdır. Beş binlik planlarda tarım alanı olarak yer alan alanlar, sonradan rant kapısı olarak kullanıldı. Bu alanlarda imar değişikliği yapılarak ,  Mevzi imar izinleri verilerek , tarım alanlarında beton binalar yapıldı. O kadar ki , arkası dağ olan bazı illerde , şehirler dağa doğru değil , ekili alanlar olan ovalara doğru yayıldı.  

Ekili alanlar ise , 2001 yılında 17 milyon 917 bin hektar iken , 2014 yılında 15 milyon 789 bin hektara düştü. Yani  Yüzde 12 oranında geriledi.

TABLO :1 

  TARIM ALANLARI   VE ETKİLİ  ALANLAR  (Bin hektar)

 

 Kaynak:Tarım Bakanlığı , Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

Dünya da verimsiz alanları ıslah ederek tarım alanların çevirirken , İsrail çölü ıslah edip, tarım alanı yaparken , Türkiye de tarım alanları ve ekili alanlar tersine  bizzat insanlar tarafından erozyona uğratıldı. 

Toprağın aşınması , (Erozyon) bitki örtüsünün yok edilmesi  ve koruyucu örtüğü kaybetmesi sonucu toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirler.

Bitki örtüsünün insanlar tarafında tahrip edilmesi doğal denge bozulmakta ve erozyon hızlanmaktadır.  Bu olay sonunda toprak örtüsü hızla incelir, zamanla yok olur.

Türkiye, toprağı en fazla erozyona uğrayan ülkeler arasındadır. Tarım alanlarının yüzde 59’unda, orman alanlarının yüzde 54’ünde ve mera alanlarının  yüzde 64’ünde aktif erozyon bulunmaktadır.

Erozyona çözüm bulmak için , her şeyden önce Erozyonu Oluşturan sebepleri iyi tahlil etmek gerekir.

Her şeyden önce insan eliyle yapılan doğal dengenin bozulmasını önlemek gerekir. Bu nedenle tarım alanlarının imara açılması önlenmelidir.

Ormanların bilinçsizce kesilmesi ve orman yangınları özellikle eğimli arazilerin çıplak kalmasına neden olmaktadır.

Türkiye de , Arazinin Çok Engebeli ve Eğimli Olması
Eğimin fazla olması nedeniyle , toprak kaymaları olmakta ve  sağanak yağışlar  erozyonu artırmaktadır. Her halde bu arazilerin islahı için, taraçalandırma gibi teknik çözümler vardır.

Yarın Devam edecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir