TAM BAĞIMSIZLIK NEDİR?

Geçmişte yaşanan savaşların ve işgallerin altında yatan en önemli neden, bir veya birkaç milletin diğer milletleri sömürmesi, kaynaklarını kullanmasıydı. Bu gün ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin temel nedeni petroldür. Bu gerçek bu gün daha çok su yüzüne çıkmıştır. ABD’ Irakta yeni elçilik binası yaptırmakta ve 12.000 kişinin çalışması planlanmaktadır.

Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışı ve tam bağımsızlığa verdiği önemi, bu gün Türkiye’nin üstüne oynanan oyunlara bakarak daha iyi anlıyoruz. Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışında, siyasi anlam kadar ekonomik bağımsızlıkta kastedilmiştir.

Bu çerçevede Kurtuluş savaşı Türkiye’nin yalnızca Yunanistan veya diğer işgalcilerle yaptığı bir savaşla sınırlı değildir… Kurtuluş savaşı aynı anda Ekonomik bağımsızlık savaşıdır. Ülkenin birlik ve beraberlik alt yapısıdır. Bu temel felsefe şimdilerde eskitilmek isteniyor. Bunun içindir ki bu temel bu temel felsefeyi statüko olarak değerlendirenler var. Globalleşmeyi sömürü düzeni olarak planlayanların istedikleri tam budur.

 

 

Küreselleşme olarak tarif edilen yeni Dünya Düzeni bir günde kurulmuş bir strateji değil, kökeni imparatorluklar ve sömürgeler dönemine dayanan bir plandır. Bu plan, önce yükselen ekonomiler şeklinde spekülatif piyasalar yarattı. Sonra Medyayı kontrol altına aldı.

 

‘’Medyayı kontrol eden beyinleri kontrol eder. Beyinleri kontrol eden ise, toplumları kontrol eder.’’  Bu sözü 1984 isimli romanında George Orwell belirtmişti. George Orwell, 20. yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen kalemleri arasındadır. Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı romanı ve bu romanda yarattığı Big Brother (Büyük Birader) kavramı ile tanınır.

 

Küreselleşen ülkelerin ulusal politikadan taviz vermeleri gerekmez. Söz gelimi Çin böyle bir taviz vermediği için sürekli cari fazla vermektedir. Zira küreselleşmenin en önemli sömürü düzeni cari açıktır. Cari açık veren ülkelerin kaybı, savaşlarda verilenlerden daha ağırdır. Söz gelimi Türkiye son on bir yılda 400 milyar dolar cari açık vermiştir. Bunu bize tüfek zoruyla yaptıramazlardı. Ancak,  IMF ve Kemal Derviş vasıtasıyla Türkiye ye dikte ettirilen politikalar bu sömürü düzenini yaratı.  

 

Ayrıca, bu gün milli sanayinin yüzde 60 kadarı yabancı kontrolündedir. Bankaların yarısı yabancı sermayesindedir. Kamu altyapı yatırımlarının bir kısmı özelleştirme yoluyla yabancılardadır. Bu nedenle her yıl kar transferi oluyor. Bu transferler de sömürü düzeninin bir parçasıdır.

Cumhuriyet bayramında, Atatürk’ün iktisat anlayışını bir defa hatırlamakta yarar var. Atatürk’ün bağımsızlık anlayışı:

           Ekonomide de tam bağımsızlık. Tam istikrar…

           Halk için akılcı çözümler.

           Ulusal çıkarları kollayan ekonomik ilişkiler.

           Açık ve şeffaf devlet.

Kurtuluş savaşında; Rusya Türkiye’ye destek sağlamıştır. Savaş sonrası, Atatürk Rusların empoze etmek istediği ‘’sosyo –ekonomik’’ sistemi kabul etmemiştir.

Ekonomide ideolojinin esiri olunmamış, ekonomik ve sosyal altyapıya göre ülke çıkarları ön planda tutulmuştur. 1923-1932 liberal ekonomi ile yeterli sermaye birikimi sağlanamadığı için 1932 den sonra bu birikim ve yatırımlar devlet eliyle olmuştur.

Türkiye Osmanlı Borçlarını ödemiş, ABD’ den aldığı 10 milyon dolar dışında dış borç almamış, dış ticaret açıkları vermemiş, ayrıca  1932 sonrası sanayi planları ve kamu yatırımları ile yüksek büyüme sağlanmıştır. Bu gün özelleştirdiğimiz kamu altyapı yatırımlarının çoğu ve fabrikaların çoğu bu yıllarda yapılmıştır.

Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir