SİYASİ DEPREM EKONOMİK BEKLENTİLERİ BOZDU…

Kurtuluş savaşında Türkiye dünyada mazlum devletlere örnek oldu. Popüler bir ülke oldu. Bundan 3 yıl öncesine kadar ‘’ yükselen ekonomiler’’ içerisinde adı sürekli söylendi… Ancak Hiçbir zaman ilk sırada yer almadı. Bugünlerde Dünyada en çok konuşulan ülke oldu.. Aynı zamanda da en hızlı prestij ve güven kaybeden ülke oldu.

Aynı paralelde ekonomide de dış ve iç beklentiler olumsuza dönüştü.

            T.C Merkez bankası, finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişiler ile profesyoneller ve yabancı finansal kuruluşların arasında bir anket düzenliyor. Bu ankete katılanlara, büyüme, enflasyon, faiz oranı, dolar kuru ve cari açık tahminleri soruluyor. Anketten çıkan ve 2014 yılı sonuna ait sonuçlar şöyledir :

 

 

 

 

2014 YILI MAKRO GÖSTERGELERDE BEKLENTİ

BÜYÜME                                          : YÜZDE 2,8

ENFLASYON                                    : ( TÜFE) :      YÜZDE 7.92

FAİZ ORANI                          : YÜZDE 10- YÜZDE 11

YILSONU DOLAR KURU    : 2.23  

CARİ AÇIK                            : 52,8 MİLYAR DOLAR

 

2014’ te gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de de düşük büyüme bekleniyor.

            Dünya 2008 yılına kadar, küreselleşme sürecinde yüksek büyüme yaşadı ve 2008 finansal krizden itibaren büyüme enerjisini tüketti. Bunun nedeni sermaye hareketlerinin hızlanması ve fakat emek, teknoloji, mal hareketlerinin aynı hızla hareket etmemiş olması ve hatta emek gibi bazı faktör hareketlerinin yavaşlamış olmasıdır. Bunun içindir ki piyasalarda balonlar oluştu ve piyasalara spekülasyon hakim oldu.

            Başta biz olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde demokrasi ve insan haklarında yaşanan ihlaller, şeffaflığını azalmasına, ekonomide riskin ve kırılganlığın artmasına neden oldu.

            Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 2014 yılında, Dünya büyüme ortalaması yüzde 3,1 bekleniyor. Türkiye’ de beklenen büyüme Dünya ortalamasının altında kalıyor. Bu günkü siyasi deprem, büyümenin daha da düşmesine neden olabilir.

2014 YILI DÜNYA BÜYÜME TAHMİNLERİ

DÜNYA                                  3,1

GELİŞMİŞ ÜLKELER                                  GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

ABD                                       2,8                   Asya Pasifik                          6,2

EURO Bölgesi                      1,0                   Çin                                         7,5

Almanya                                1,8                   Hindistan                              5,4

Fransa                                   0,8                   Latin Amerika                       2,8

İtalya                                      0,5                   Brezilya                                 2,2

İspanya                                  0,7                   Doğu Avrupa                        2,7

Yunanistan                         -0,3                    Türkiye                                  2,8

Japonya                                1,7

İngiltere                                 2,6

Kaynak: Consensus Forecasts

 

            Enflasyona gelince, 2004 yılından beri yüzde onun birkaç puan altında veya üstünde gidiyor. Kur artışı ocak ayında üretici fiyatlarının yüzde 3,32’ ye tırmanmasına neden oldu. Bu maliyet artışı devam edecek ve2014 yılı boyunca perakende fiyatlara da yansıyacaktır. Siyasi depremin getirdiği belirsizlikte enflasyonun yeniden yüzde onlar seviyesine çıkmasına neden olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir