SPEKÜLATİF FAİZ ANAYASAYA AYKIRIDIR

Merkez Bankası (MB) son bir yıl içinde gecelik faizleri yarı yarıya düşürdü. Gecelik faiz oranı şimdi yüzde 8.75’tir.

 

MB Borç verme faizlerini de yüzde 11.25 ‘e düşürdü. Yani bankalar MB’ dan borç aldıkları paralar için yüzde 11.25 faiz ödeyecekler.

 

Merkez bankasının bu faizleri, referans faizlerdir. Ancak MB’ nın kendisi ve bankalar, bu faizleri yok sayıyor… Örneğin MB bir yandan gecelik faizi yüzde 8.75’e düşürürken, diğer yandan banka ve kredi kartları faizlerini yüzde 50.88 olarak ilan ediyor.

 

MB faizleri düşürdükçe bankalar kredi faizlerini artırıyor.

 

 

 

Bankaların ortalama olarak aldıkları faiz, Taşıt kredileri için aylık 1.59, yıllık bileşik yüzde 21 dir. ,Dosya masrafı olarak yüzde 4 para alıyorlar. Dosya masrafı gizli faizdir. Bu dosya parası, bireysel kredilerde 800 liradır.

 

İşletme kredilerinde durum daha vahimdir… Aylık faiz yüzde 3’tür. Yıllık Bileşik yüzde 43 eder. Ayrıca 200 lira dosya parası var.

 

Bu demektir ki, bankalar MB kaynaklarını yüzde 11.25 ve mevduatı da yüzde 12 faiz vererek kullanıyor. Buna karşılık İşletmeler Bu kaynaklar için yüzde 43 faiz veriyor.

 

Bu durumda bankalar ile reel sektör arasındaki denge iyice

Bozulmaz mı?

 

Öte yandan Banka ve Kredi kartları faizinin, Brezilyadan sonra dünya da en yüksek olduğu ikinci ülke Türkiye’dir.   

  ————————————————————————————-

                                         Akdi faiz    Gecikme faizi    Dolar faizi

Temmuz 2008                   52.68             61.68           30.48

haziran 2009                     44.88             50.88           30.48                          

—————————————————————————————–

Ortalama kredi kartı yıllık faizi Yunanistan’da yüzde 9 – 10 arasındadır. Meksika’da yüzde 7.5’tir. ABD’ de yüzde 12.47 ‘dir.

 

  • Bankaların yüzde 50.88 faizine karşılık tefeciler kart mağdurlarına borçlarını kapatsın diye yüzde 30 faizle para veriyor.
  • Yüzde 50.88 tuzak faizdir. Kredi kartlarında bu tuzağa düşenler, bir daha kurtulamıyor. Eskiden halk arasında bir söz vardı… Tefecinin eline düşenler için kurtuluş yoktur. Şimdi Bankaların kart faizleri Tefeci korkusunu geçti.
  • Bu kadar yüksek faiz Kamu vicdanını rahatsız ediyor. Hükümet ve iktidar Milletvekilleri bu faizden neden rahatsız olmuyorlar?
  • Bankalarda yabancı payı yüzde 45’tir. Yabancı bankalar halktan yüzde 50.88 faiz alıyor. Karlarını dışarıya götürüyor. Dışarıya götürdükleri kar, gelen sermaye ile orantılı değil. İki yılda getirdikleri sermaye kadar kar transfer ediyorlar.  Bu bir ekonomik sömürüdür… Bu sömürü düzenine dur demek için sağcı veya solcu olmak gerekmez. Türkiye ‘de yaşamak yeter. Kaldı ki hepimiz bunun hesabını gelecek nesillere vermek zorundayız.
  • Kredi kartlarında Asgari ödeme yapan 9 milyon insan, yalnızca faizleri ödüyor.  875 bin mağdurun sorununu çözmek yetmiyor.  Sistem mağdur yaratma makinesine dönüştü. Tek çözüm, kredi kartı faizlerini düşürmektir.
  • MB ve bankaların kredi kartı için uyguladıkları faiz açıkça anayasanın ihlaline neden olmaktadır.

 

Anayasanın 167 maddesi ‘’piyasaların denetimini‘’ düzenliyor… Bu maddeye göre,

 

‘’Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili ve anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.‘’

 

  • Kredi kartları azami faiz oranlarını MB tayin ediyor. Ancak 21 bankanın 21 ‘i de bu azami faiz üzerinden faiz alıyor. bu bir kartelleşme değil mi?
  • Bankalar MB ’dan yüzde 11.25 faizle kaynak kullanıyor. Kredi kartı faizi, kullandıkları kaynak faizinin 5 katıdır. Yani yüzde 500 kar ediyorlar. bu durum piyasa düzenini bozmaz mı? Bu durum diğer sektörlere karşı haksız rekabet oluşturmaz mı?

 

Sonuç olarak, kredi kartlarında sistemin yeni mağdurlar yaratmasını önlemek için, kredi kartı faizlerini bir standarda bağlamak gerekir.

 

Benim bir yıl önce verdiğim yasa teklifim, ‘’Banka ve kredi kartlarında akdi faiz için en yüksek mevduat yıllık faiz oranı ve bu faizin yüzde 40’ nın ilavesi ile bulunacak faiz oranından, gecikme faiz oranı ise en yüksek mevduat yıllık faiz oranı ve bu faizin yüzde 50 ilavesi ile bulunacak faiz oranından daha yüksek olamaz.‘’ şeklindeydi.

 

Bu durumda bankalar yine en az yüzde 30 ile yüzde 40 arasında kar elde edebiliyordu. Ne var ki, AKP iktidarı bildiğini okuyor… Bankaların zoruyla yasa çıkarıyor… Ancak faizlere yine dokunmuyor.

——————————————————————————————

 

 

 

III) bankaların kredi kartlarından her yıl en az 35 lira alması haksızlıktır.

 

Bankaların kartı üç- beş yıl için veriyor. Maliyeti bahane edip her yıl kart parası almaları gizli faizdir.

Tasarı, bankaların aldıkları, tartışmalı kart parasını yasal hale getiriyor. Üstelik geriye dönük mahkeme kararı olan tartışmalı kart paralarının da alınmasına imkan veriyor. bu düzenleme özel hukukta, “anayasa ve yasaların geriye yürümezliği temel kuralına aykırı‘’ değil mi?

 

Kart bedeli 3500 lira altı limitler için 10 liraya inmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir