SOSYAL GÜVENLİĞİ ÖZEL SEKTÖR YAPABİLİR Mİ?

Sosyal Güvenlikle ilgili son mevzuat ve  siyasi iktidarı yaklaşımı sosyla güvenlik ve sağlık  hizmetlerinin aha çok özl sektör tarafınan yapılmasını öngören bir yaklaşım içindedir.

Meseleye türkiye açısından bakarsak ,Sosyal güvenliği özelleştirmenin, zaman içinde telafi edilmeyecek sakıncaları ortaya çıkacaktır :

1)- Gelişmekte olan ülkelerde , ekonomik istikrar bıçak sırtındadır.. Son küresel dalgalanma da gösterdi ki , gelişmekte olan ülkelerde ekonomi daha kırılgandır.. Türkiyede eğer sosyal güvenlik sisitemi özel sektöre devredilirse  ,   Ekonomik krizler, küresel krizler, özel sektörü zora düşürebilir. Bu durumda, özel sosyal güvenlik sistemi çöker.

2)- Krizlerde devletin yükü daha da artar.. 2001 Banka krizinde olduğu gibi, büyük  zararlar ortaya çıkıyor.. Bu zararları devlet ödemek zorunda kalıyor..  Fatura topluma çıkıyor.

 

3)- Türkiye de güçlü, istikrarlı ve şaffaf piyasa yoktur.  Sermaye piyasasının araçları yetersizdir. Ayrıca yine son yaşanan olaylar , sermaye piyasanın maniplasyon tehdidi altında olduğunu gösterdi. Bu nedenle Özel sektörün sosyal güvenlik fonlarını  istikrarlı bir şekilde  nemalandırması  mümkün değildir.

4)- Özel emeklilik fonlarına  yönelik, uzun süreli bir emeklilik sistemi geleneğimiz yoktur.

5)- Sosyal güvenlikte Özel sistemler Devletin toplumdaki etkinliğini azaltır. Zira çalışanların geleceğini garanti altına almak bir kamusal görevdir.. Özel sistemler Devlet-fert ilişkisinin ve devlet imajının  zayıflamasına neden olur. Sosyal devlet anlayışını ortadan kaldırır.

6)- Özel emeklilik sistemleri çalışanların yüzde 100 ‘ üne güvence sağlamakta yetersiz  kalıyor.. En başarılı uygulama olarak gösterilen Şili’de halen iş gücünün  yüzde 65’i sisteme dahildir.

7)- Özel sosyal güvenlik sistemleri çalışanlar arasında eşitsizlik yaratmaktadır.. İmkanı daha çok olanlar , daha yüksek dereceden yararlanmaktadır.. Yani çalışmayı , verimi ve işte verimi dışlayan bir sistemdir.

8)- Özel sistemde prim ödeme daha çok aksıyor. Şili’ de 6 milyon kişi olan özel emeklilik sisteminde,  üyelerin yalnızca yarısı, primlerini düzenli ödemektedir.

9)- Sağlık ve emeklilik hizmetlerini özel sektöre yaptırmak, hizmetin daha pahalı görülmesine neden olacaktır. Çünkü özel sektör doğası gereği bu işten en yüksek kar sağlamaya yönelik çalışacaktır.

 10)- Siyasi iktidarlar bu çerçevede , sosyal güvenlik , eğitim ve sağlık hizmetlerini yandaşlarına veya radikal guruplara  yaptırarak belirli  kesimlere  kaynak aktarmak isteyeceklerdir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir