Sıcak Para Kaygı Yaratacak Boyuta Ulaştı

Sıcak para , kısa vadeli sermayeye verilen addır.. Adından da anlaşılacağı üzere  kısa vadeli sermaye , bir yıl veya daha kısa vadeli niyetle gelen paradır.. Kısa vadeli sermaye yalnızca , Borsada menkul değer alıp- satmak , devlete borç vermek yani hazine kağıdı alıp- satmak veya bu kağıtlardan faiz almak , bankalara mevduat yatırıp faiz almak için gelir.

Sıcak para denilmesinin nedeni , ekonomiyi aşırı ısıtmasından , ekonomide canlanmayı artırmasından dolayıdır.. İlave olarak , sıcak para ekonomide kırılganlığı artırmaktadır..

Şimdiye kadar dünyada yaşanan her dalgalanma , Türkiye de piyasaları daha fazla etkilemektedir.. Borsada , kurda daha fazla dalgalanma yaşanmaktadır.. Bu nedenledir ki sıcak para önemli bir risktir..

Kaldı ki , sıcak paranın ani çıkışı halinde , kriz kaçınılmaz olmaktadır.. 

2006  Mayıs ve Haziran aylarındaki sıcak para çıkışlarını durdurmak için Merkez bankası gecelik faizleri artırmak zorunda kaldı.

Sıcak para girişi Şubatta 73 milyar dolara ulaştı. Son iki ayda Türkiye ye 8.5 milyar dolar sıcak para girdi.

Aslında Reel faizlerin yüksek olduğu ekonomilerde , sıcak para dalgalı kurun getirdiği bir maliyettir.

Şimdiye kadar yaşadıklarımız gösteriyor ki Türkiye sıcak para tuzağına düştü. Sıcak para çıkmasın diye Merkez bankası faiz oranlarını yüksek tutuyor. Yüksek reel faiz sıcak para girişini hızlandırıyor. Sıcak para girdikçe döviz arzı artıyor.. Döviz kurları baskı altında kalıyor.. kurlar düşük kalıyor.. Sıcak paranın getirisi artıyor… İştahı kabarıyor… Arttıkça köpek balığı gibi sıcak para reflekse giriyor.. daha çok geliyor.

Sıcak para çıkışında dövize talebi karşılamak için , MB yüksek döviz rezervi tutmak zorunda kalıyor…  62.6 milyar dolar olan bu rezervin 40 milyar doları için faiz ödüyor.

Siyasi iktidar , cari açığı sıcak para ile finanse ettiği için , dalgalı kur sistemini değiştirmek istemiyor.

SICAK PARA ( MİLYAR DOLAR )

2006 ARALIK 2007 ŞUBAT 2 AYLIK ARTIŞ
Yabancı kaynaklar 65.0 73.5 8.5
Hisse senetleri 34.9 39.5 4.6
Kamu Meykul Kıymetleri 26.0 29.7 3.6
Mevduat 4.1 4.3 0,3

Sıcak para eninde sonunda  çıkacaktır.. Bu kısmen döviz rezervlerinden kısmen de dış  borçla karşılanacaktır.. Her iki nedenle ülke kaynak kaybına uğramış olacaktır.

Sıcak paranın arkasında IMF var.. IMF sıcak para için bir garantördür.. Dolayısıyla , IMF gitmeden sıcak paraya önlem almak mümkün görünmüyor.

Yapılması gereken ,  dalgalı kur sisteminden zaman içinde vazgeçmek ve yerine  ‘’Kontrollü Kur ‘’ sistemini getirmektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir