SEÇİM BÜTÇESİ Mİ?

Hükümet, her gün yeni bir ekonomik önlem açıklayarak, üreticinin de tüketicinin de aklını karıştırıyor. Belirsizlik yaratıyor ve Ekonomik kırılganlığa neden oluyor.

Önceki gün Orta Vadeli Program için yeni  bir torba yasa hazırlandığı belirtildi. Torba yasalar da hukuk düzeninde kargaşaya neden oluyor.    

Hükümetlerin önlem alması ve ekonomik konjonktüre göre uyguladıkları politikalarda revizyon yapmaları çok doğaldır. Ama bizim hükümet bu revizyonu adeta günübirlik yapıyor… Yetmedi  reform adı altında, her gün yeni bir slogan üretiyor.

Orta vadeli programda , en fazla dikkat çeken vergi artışlarıdır. Temel gerekçe de bütçe açıklarıdır. Yani Hükümet yatırımları artırmak  , istihdam yaratmak için vergileri artırmıyor. Yalnızca bütçeden seçmenlere dağıtılacak parayı finanse ediyor.

 

 

Bu durum 2016 ve 2017 yıllarında  ilk 6 ayda gerçekleşen bütçe giderlerinden de net olarak anlaşılıyor.

Aşağıdaki tabloda 2016 yılı ilk altı ayına göre 2017 yılı ilk  altı ayında , bütçe giderlerindeki artış oranı yer alıyor.

2016-2017  OCAK-HAZİRAN 6 AYLIK  BÜTÇE

GİDERLERİNDE  YÜZDE  DEĞİŞME

——————————————————————————–

                                                              YÜZDE DEĞİŞİM

                                                              ————————–

BÜTÇE HARCAMALARINDA  ARTIŞ            18.5

CARİ TRANSFERLER                                     29.2

SAĞLIK EMEKLİLİK SOSYAL YARDIM        44.5

TARIMSAL DESTEKLEME                            – 0.3

2017 ilk altı ayında  geçen sene aynı döneme göre , bütçe harcamalarında yüzde 18.5 oranında artış olduğu halde , sosyal yardımların da içinde olduğu , sağlık , emeklilik ve sosyal yardımlar  yüzde 44.5 oranında artmıştır .

Sağlık ve emeklilik harcamalarında artışa kimse itiraz etmez. Ancak sosyal yardımların seçim için kullanıldığı çok açıktır.

Öte yandan Tarımsal destekler  hem rakam olarak hem de bütçe içinde pay olarak geçen yılın altında kalmış. Bu durum sayısal olarak  tarımsal destek alan çiftçi sayısının az olduğunu, ihmal edilebilir olduğunu gösteriyor. Kaldı ki bizim çiftçide tepkisizdir. Oysaki Fransız çiftçisi tepki gösterince  ineklerini Pariste ki meydanlara çıkarıyor.

Bütçe giderlerinin bütçe içindeki payları da aynı sonucu veriyor… 

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN MERKEZİ YÖNETİM

GİDERLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI (YÜZDE )

 ——————————————————————————

                                                               2016         2017

                                                             ————   ————

BÜTÇE GİDERLERİ                                100.0        100.0

BÜTÇE AÇIĞI                                          + 0.4         – 7.8

FAİZ GİDERLERİ                                       9.6           8.4

YATIRIMLAR                                              6.8          7.8

CARİ TRANSFERLER                              40.6         44.3

TARIMSAL DESTEKLER                            –              2.5

SAĞLIK-EMEKLİLİKSOSYAL YARDIM     19.2        23.4   

VERGİ GELİRLERİ                                      79.1         75.8

Yukarıdaki tabloya göre:

·         2016 yılı ilk altı ayında bütçe fazla vermiş iken, 2017 yılında bütçenin yüzde 7.8’i kadar açık vermiş.

·         Yatırımlarda bir puanlık artış var ve fakat yatırımların bütçe içindeki payı çok düşüktür.

·         Cari Transferler nerdeyse bütçenin yarısını götürüyor. 2016 yılı ilk yarıda bu pay yüzde 40.6 iken, 2017 yılında bütçenin yüzde 44.3’üne ulaşmış.

·         Cari harcamaların artmasında, referandumun etkisi oldu. Referandum harcamaları bütçeden yapıldı. Hükümet te propaganda, gezi gibi harcamaların bir kısmını bütçeden yaptı.

·         Kaldı ki, Bütçeden yapılan sosyal yardımların payı, 2016 yılında yüzde 19.2 iken, 2017 yılında yüzde 23.4’e çıktı.

Özetle 2017 bütçesine referandum bütçesi diyebiliriz. Vergi artışları 2018 bütçesinde de sosyal harcamaların artacağına işarettir. Büyük olasılıkla 2018 bütçesi de seçim bütçesi olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir