SANAYİ ÜRETİMİ DÜŞTÜ

TÜİK, Sanayi sektörünün yüzde 80’ini oluşturan İmalat Sanayinde kapasite kullanım oranını açıkladı. Aralık ayında imalat sanayinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 puan azalarak, son 18 yılın en düşük düzeyine, yüzde 64.7’ye düştü.

 

Aslında İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı, mayıs ayından beri düşüyor.

 

İmalat sanayi hiçbir zaman yüzde 100 kapasite ile çalışmaz. Yüzde 80 yüzde 90 oranı tam kapasite demektir. Ancak yüzde 64.7 kapasite oranı da çok düşüktür.

 

          2008 İMALAT SANAYİİNDE KAPASİTE

          KULLANIM ORANI

       ————————————-

          MAYIS   ……     82.4

          HAZİRAN ……  82.3 

          TEMMUZ  ……  80.0

          AĞUSTOS……..76.2

          EYLÜL………… 79.8

          EKİM……………76.7

          KASIM …………72.9

          ARALIK ………..64.7

 

 

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranının yüzde 64.7 ‘ye düşmesi, ekonomik durgunluğun ne kadar yüksek boyutta olduğunu gösteriyor.

 

Öte yandan sanayi üretim endeksi de 2001 krizindeki kadar düştü.

7 yıl önce, sanayi üretimi 2001 kriz yılının kasım ayında yüzde 14.1 düşmüştü. Kasım  20008 deki yüzde 13.9 oranındaki düşme, 2001 den beri geçen 7 yılın en yüksek düşüşüdür.

2)Sanayi üretimi de yine  Ağustos ayından beri düşmektedir.

 

3) Türkiye en yüksek cari açık vererek küresel süreçten, en zararlı çıkan ülke oldu. Şimdi, üretimi ithalata bağımlı olduğu için dünya durgunluk konjonktüründe de, en derin ve uzun süreli durgunluğu yaşayan ülke olacaktır.

Kasım 2008 ayında Japonya’ dan sonra dünyada üretim endeksi en fazla düşen ülke Türkiye’dir. Kasım ayında krizin başladığı ABD ’de sanayi üretimi binde 6, AB ortalaması olarak ta yüzde 3 düştü.

———————————————————————————————–

DÜNYADA KASIM AYI ÜRETİM ENDEKSİNDE DEĞİŞME 

ÜLKE ADI        YÜZDE DEĞİŞME            ÜLKE ADI                 YÜZDE DEĞİŞME

————–        ———————–              —————–          —————-

POLONYA                   0.1                           SİRBİSTAN               -2.6    

ABD                           -0.6                           LİTVİA                        -9.0

AB ORTALAMASI      -3                            İRLANDA                  -10.0

HİRVATİSTAN           -3.5                           ESTONYA                -11.0

PORTEKİZ                -6.2                            İSPANYA                -12.8

FRANSA                   -6.5                              TÜRKİE                 -13.9

MALEZYA                -7.7                              JAPONYA               -16.2

————————————————————————————————

SANAYİ SEKTÖRÜNDE HIZLI DÜŞÜMENİN NEDENİ? 

Sanayi sektöründe hızlı düşüşe kısmen içerideki yanlış politikalar, kısmen de küresel kriz neden oldu. Bu nedenler şöyledir:

1) Hükümetin düşük kur politikası: sanayi   sektörü yüzde 70  oranında ithal aramalı kullandığı için kur artışı aramalı ithalatını zorlaştırdı.

2)Hükümetin yüksek faiz politikası: iç faizler yüksek olduğu için reel sektör aramalı ithalatını dış borçla finanse  ediyordu. Küresel kriz yeni dış borç bulmayı zorlaştırdı.

halende Türkiye, iflas eden İzlanda’ dan sonra dünyada  iç faizin en yüksek olduğu ülkedir.  

3) Küresel sorun: iç ve dış talep düştü. 

Sonuç olarak, ekonomide durgunluk derinleşmektedir. Önlem alınmazsa, maalesef birkaç yıl sürecektir.

 

 Zira, Türkiye de 2001 yılında yaşanan krizle, bu gün yaşanan kriz farklıdır. 2001 krizinde dünyada bir kriz yoktu. Yalnızca Türkiye de kriz çıktı. Ayrıca bu günkü kadar yapısal sorunlar birikmiş değildi. Devletin müdahale gücü daha yüksekti. Kriz finans sektöründe patladı ve reel sektöre etkisi daha az oldu. Bu günkü kriz yapısaldır. Bu nedenle daha uzun sürecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir