Reel Sektörde Canlanma

GSYH da küçülme , reel sektörde bazı firmaları zora soktu. 13 Kasım 2019 günü Para-Analizde yer alan bir habere göre , bu sene Kasıma kadar 2880  firma konkordato  ilan etti ,  860 firma iflas etti.

Bu hafta ,  havayolu şirketi olan  Atlas Global  21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici olarak operasyonlara ara verdiğini açıkladı. Dün de Sarar Giyim, ekonomik krizi gerekçe göstererek işçi çıkaracağını ve  çıkaracağı işçilere kıdem ve ihbar tazminatını altı taksitte ödeyeceğini açıkladı.

Aslında Ekonomik krizlerde, verimsiz çalışan , esnek olmayan firmalar iflas eder. Ancak sermaye yok olmaz. İflas eden şirketlerin  yerine daha verimli firmalar kurulur. Bu nedenle ‘’iflaslar sistemin sigortasıdır ‘’ denilir. Dahası ekonomik kriz dönemlerinde yatırım yapmak daha doğrudur ; Çünkü üretim süreci ekonomide iyileşme dönemine denk gelir.

Bu dediklerim için iki şart olmalı ; Bir …Yeni yatırımlar için de hukuki ve siyasi altyapı uygun olmalıdır… İki … Ekonomik durgunluk ve /veya GSYH da küçülme , sermayeyi kaçıracak veya eritecek şekilde , uzun dönem devam etmemelidir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) , reel sektör güven endeksini açıkladı.  Kasım ayında geçen sene Kasım ayına göre , perakende ticaret sektöründe güven sınırı 100’ üstüne çıkarak , güven alanına yükselmiş. Diğerlerinde de artış var.  Ancak bu sektörler halen 100 ‘ün , yani güven sınırın altında kalıyor. (Aşağıdaki tabl0) 

KASIM AYI REEL SEKTÖRDE CANLANMA
  ENDEKS DEĞERİ
  2018 2019
  . . . . . . . . . . . .
HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 79.8 91.3
HİZMET SEKTÖRÜ  İŞ DURUMU 72.0 89.3
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN EN. 90.7 101.2
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ İŞ DURUMU 67.6 95.0
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 56.6 63.9
İNŞAAT SEKTÖRÜ İNŞAAT FAALİYETLERİ 59.9 72.0

 2019 yılının üçüncü çeyreğinde düşük te olsa GSYH büyüme olacak. 2019 yılında da yıllık olarak  sıfır düzeyinde bir büyüme olur.

Bu günkü koşullarda Türkiye  geçmişte yaşadığı yüzde 10 büyüme gibi büyüme oranlarını yakalayamaz. Eğer jeopolitik , siyasi ve hukuki sorun yaşamazsak , 2020 de yüzde 2 veya 3 oranında büyüme olur…. Yani küçülme dönemi sona erer.

Yüzde 2 veya yüzde 3 büyüme Türkiye’nin kalkınması için ve dış borçların çevrilmesi için yeterli değildir. Her şeyden önce  nüfus artış hızından dolayı Fert başına büyüme daha düşük kalacaktır.

TÜİK , 2018 yılı için Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızının  yüzde  1.47 olduğunu açıkladı. Yüzde 3 büyüme olursa , fert başına gelir artışı yüzde 1.5 demektir.

Ayrıca daha yüksek büyüme ve bu büyümenin sürdürülebilir olması için , jeopolitik sorunların çözülmesi , yerli ve yabancı sermaye için güven tesisi , üretimin ithal girdi bağımlılığından kurtarılması , bürokrasinin hızlandırılması , bütçede yatırımların payının artırılması , Reel sektör ile Finans sektörü arasında denge kurulması , sektörel verimliliğin artırılması gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir