REEL SEKTÖRÜN MORALİ BOZUK

İmalat sanayii, sanayi sektörünün yüzde 80’ini oluşturuyor. Merkez Bankası imalat sanayindeki firmalarla ilgili anketler yapıyor. Bu anketlerde İmalat sanayiinde beklentileri, siparişlerin ne durumda olduğunu, yatırım harcamalarını, kapasite kullanım oranlarını soruyor. Sonuçları da yayınlıyor.Nisan ayı için 3 farklı anket sonucu yayınladı. Reel Kesim Güven endeksi, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, İmalat sanayii Bahar Dönemi Yatırım Anketi.

Reel kesim güven endeksi , imalat sanayiinde piyasaya ve ekonomik ortama olan güveni gösteriyor. Yüzün üstü güveni , yüzün altı ise güvensizliği gösteriyor. Nisan ayın da Reel sektör güven endeksi yüzde  112 oldu.

 

 

Yani reel sektörün güveni var demektir.  Ancak geçen sene bu endeks daha yüksek ,yüzde 116 idi. Bu sene reel sektörün  güveninde geçen yıla göre azalma var.

İmalat sanayiinde toplam sipariş miktarında güvensizlik var. Geçen sene 94.4 olan endeks değeri bu sene daha da düştü ,yüzde  89.9’a geriledi.

Endekste Sabit sermaye yatırım harcamalarında da düşme  var. Ayrıca  Merkez Bankasının yaptığı , yatırım anketine göre de , imalat sanayinde 2012 baharında öngörülen yatırım harcamalarında bir önceki yıla göre beklenen artış , yüzde 27.4 iken bu sene nisan ayında bu artış yüzde 20.5’e gerilemiş.

İMALAT SANAYİİNDE GÜVEN VE  BEKLENTİLER

 

                                                    2012 NİSAN                               2013 NİSAN

                                                         (YÜZDE)                                  (  YÜZDE )

                                   .                                   .           .                                              .

 

Reel Kesim Güven Endeksi     116.0                                               112.0

 

Toplam  Sipariş Miktarı               94.4                                                 89.8

 

Toplam İstihdam                                 122.1                                     118.3

Sabit Sermaye

Yatırım Harcamaları                  117.9                                               114.2

 

İmalat Sanayi Kapasite

Kullanım Oranı                                    74.7                                         73.6

 

Genel   Gidişat                        110.3                                  107.8

 

Öngörülen Yatırım

Harcamalarında Artış                 27.4                                 20.5

—————————————————————————————–

Reel sektörde güven ve  beklentileri , ekonomideki gidişatı etkiliyor. Güven endeksinin yüzün üstünde olması reel sektörün moralinin iyi olduğunu buna karşılık  gerek güven endeksinin ve gerekse diğerlerinin geçen yıla göre daha düşük kalması , olumsuz beklentileri gündeme  getiriyor.

Olumsuz beklentiler piyasanın daha durgun olmasına yol açıyor. Olumlu beklentiler ekonomide iç dinamikleri harekete geçirerek , büyümeyi hızlandırıyor. 2013 yılında beklentilerin kötümser olması canlanmanın olmayacağını da gösteriyor. Zaten piyasada olanlar ve kamu oyu ekonomide işlerin kesat olduğunu bizzat  yaşıyor. 

Öte yandan , İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı da 2012 yılı Nisanında yüzde 74.7 iken , 2013 Nisanında yüzde 73.6’ye geriledi.

Kapasite kullanım oranı , bir üretim biriminin ,  diyelim ki bir fabrikanın,  yüzde yüz olan üretim kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını gösterir. Bir  bisiklet fabrikası günde 100 bisiklet üretebilecek kapasitede ise , buna rağmen eğer günde 74 bisiklet üretebiliyorsa, bu fabrikanın kapasite kullanım oranı yüzde 74’tür. 

Kapasite kullanım oranı hiçbir zaman yüzde 100 olmaz. Elektrik kesilmesi ve arızası , makine arızası , bakım ve onarım, hastalıklar , tatiller gibi çeşitli sebeplerle  doğal  kapasite kullanım oranı düşer. Ancak 2013 nisan ayında gerçekleşen yüzde 73.6 kapasite kullanım oranı da çok düşüktür. Bunun nedeni işlerin iyi gitmiyor olmasındandır. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir