İPOTEKLİ KONUT KREDİSİ NE GETİRECEK?

Mortgage’in Türkçe karşılığı ‘’Rehinli ipotek sistemi ‘’ veya ‘’ipotekli konut kredisi ‘’dir. Ancak anlaşılan odur ki , bu kelime Türkiye’de de aynen kullanılacak. 

Aslında Mortgage (Morgiç diye okunmaktadır) iki farklı dildeki kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur..  Mort , Fransızca kökenlidir..  Anlamı , ölü..Kilitli’dir. Gage ‘ise İngilizce’dir. Rehin-ipotek anlamına gelmektedir.  

İpotekli konut kredisi muhakkak ki , mevcut konut sorununa yardımcı olabilir.Ancak kredi şartlarında ,  bizim toplumun gelir düzeyi , ödeme gücü ve ekonomik istikrar göz önünde tutulmalıdır.. Bu nedenle  küçük konutlara ve hiç konutu olmayanlara , devletin vergi ve faiz desteği sağlaması gerekir.

Ayrıca faizler , şimdi olduğu gibi aylık değil yıllık değerler olarak ifade edilmelidir. 

İpotekli konut Kredi sistemi yoluyla verilen  kredilerde mutlaka bir peşinat oluyor.. Bu peşinat Avrupa Birliğinde yüzde 30 , ABD’de de yüzde 10 olarak uygulanıyor.

 Türkiye de  gelir düzeyi , bu peşinatları biriktirmeye uygun değil.. Bu nedenle sistemden tüm toplumun yararlanması için konutu olmayanlar için  peşinatı düşürmek, fakirlere de devlet desteği sağlamak gerekir.

 Aslında, devlet konut yapmak yerine fakir-fukaranın peşinatını  vererek , herkesin  konut sahibi olmasına yardımcı olabilir.

 Öte yandan, bazı uzmanlar sistemin devreye girmesiyle , konut fiyatlarının artacağını öne sürüyorlar..

 Ayrıca sistemi besleyecek yeterli  fonun olmadığı da bir sakınca olarak ifade ediliyor.. Ne var ki sistemle birlikte, ‘’ipoteğe dayalı menkul kıymet kuruluşları ‘’ da kurulacak.. Bu kuruluşlar, ‘’ipotek yatırım fonu  ‘’ve ‘’varlığa dayalı menkul kıymet ‘’ ihraç edecekler. Dış fonlar da gelecek.. Ayrıca konut alan taksit ödemede sıkıntıya girerse, sigortalar da devreye girecek.

 İpotekli konut kredisi sistemi dengeli ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde organize edilirse şu yararları getirecektir:

     1.   İnşaat sektörü canlanacaktır.. İşsizlik azalacaktır.

2.   Kayıt dışılık azalacaktır.

3.   Konut kalitesi artacaktır.. Zira ipotek sırasında konut kalitesi de kontrol edilmektedir.

4.   İpotekli sermaye piyasası gelişecektir.

5.   Rekabet nedeniyle faizler düşecektir.

6.   Uzun vadeyi görmek imkanı oluşacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir