ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE DERT BİTMİYOR

İkitelli organize sanayi bölgesinde 36 küçük ve orta ölçekli sanayi ile toplu işyeri kooperatif ve iki adet Kooperatif Birliği mevcuttur. Bunların da 33.000 üyesi vardır.İkitelli organize sanayi bölgesinin istihdam kapasitesi 300.000 kişidir.

Ne var ki, bölge potansiyel üretim kapasitenin ancak yüzde otuzunu kullanmaktadır. Zira, bölgenin 1985 yılından beri başlayan sorunlarına,siyasi iktidarlar ve yönetim gerekli ilgiyi göstermiyor. İnşaat ve imar sorunları bir türlü çözülmüyor. Alt yapı eksikleri yapılmıyor…

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) birden fazla, fonksiyonu ve yararı vardır. Her şeyden önce kentleşme ve  çevre sorunları açısından böyle bir organizasyon gereklidir… Ayrıca teknolojiden yararlanma ve  sanayinin belirli bir plan  dahilinde yerleştirilmesi ve gelişmesine imkan veren bir uygulamadır.

İlk uygulama 1800’lü yılların başında İngiltere’de yapılmıştır. Bugün bütün ülkelerde mevcuttur. OSB’lere neden ihtiyaç. Olduğu, kuruluş gerekçesinde de yer  almaktadır..

 

–       Sanayinin disipline edilmesi,

–       Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması,

–       Birbirine girdi veren ve birbirini tamamlayan üretimin daha verimli ve etkin yapılması,

–       Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması,

–       Tarım alanlarının tahribatının önlenmesi,

–       Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak tesisler kurulması,

–       Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi,

–      Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması,

Türkiye’de ilk OSB, 1962 yılında Bursa’da kurulmaya başlanmıştır… Bu gün 76 adet OGS mevcuttur… Ancak bunlardan yalnızca 17 tanesinde atık su arıtma sistemi vardır.

İkitelli  Organize Sanayi bölgesi’nin sorunlarını yalnızca bir örnek olarak verdik… Aslında çoğunda benzer sorunlar mevcuttur… Örneğin Tuzla deri organize bölgesinin de  2/B sorunu bulunmaktadır.

Bu gün OSB’leri sorunu , Türkiye ‘nin öncelikli sorunudur… Zira OSB’ler, bugünkü işsizliğin çözümünde, KOBİ’lerin gelişmesinde  ve üretim’in artmasında  önemli araçlardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.