İNSANA YATIRIM YAPMAK ÖNEMLİDİR

Bir insan yetiştirmek, uzman yapmak, bir fabrika kurmaktan daha zordur… Daha da önemlidir. Hele hele çağımızda… Artık makine ikinci planda kalmıştır. Zaten vasıflı insan olmazsa, sermaye de olsa, fabrika kuramazsınız… Teknoloji üretemezsiniz.

İnsana yapılan yatırım eğitimle oluyor. Bu eğitimde en az 15-16 yıl sürüyor. Bir yatırım yapmak için sermaye ve vasıflı işgücü gerekiyor. Vasıflı işgücü ve müteşebbis olursa, fizibl bir yatırım olursa, sermaye her zaman bulunur… Ancak vasıflı işgücü için 16 yıl beklemek gerekir.

Bu nedenledir ki, piyasa ekonomisi de olsa, devletin eğitim kurumlarını insan gücü talebini tahmin ederek açması gerekiyor. Orta öğrenimde mesleğe yönelik ve ara eleman yetiştirecek eğitime ağırlık verilmesi gerekiyor… Buna “Eğitimde insan gücü planlaması” deniliyor.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir