İNSAN HAKLARI İHLALLERİ SÜRDÜRÜLEMEZ

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck , Türkiye ‘de Otokrasiye gidiş , insan hakları ihlalleri ,özgürlüklerin kısıtlanması , medya ya yapılan baskılar için ‘’Beni korkutuyor ‘’ tabirini kullandı. Bu şartlar altında Alman sermayesi Türkiye’ye eskisi kadar  sıcak bakabilir mi ?

Elbette yalnızca Almanya değil, tüm dünya Türkiye ‘de demokrasiyi zedeleyen  bu gidişattan hoşnut değil. Avrupa Birliği , dünya çapında işlevi olan birçok sivil toplum örgütü , Türkiye deki yasaklamalardan  ve son üç yıldır oluşmaya başlayan Hükümetin  baskıcı  kararlarından korkuyor.

Küreselleşme ile dünya insan hakları ve demokratik özgürlüklere karşı daha çok  hassas hale  geldi. Bu durum  ülkeleri demokrasiye zorluyor. O kadar ki , Kuzey Kore dışında , tam otokratik başka bir rejim kalmadı.

 

 

Global dünyada artık sağ-sol tartışması bitti … İnsan hakları ve demokratik özgürlükler ön plana çıktı. İnsanlığın , bu sürece gelinceye kadar geçirdiği tecrübelerin maliyeti çok ağır oldu. İnsanlar çok eziyet çekti.

Faşizm , nasyonal sosyalizm ve falanjizm gibi baskıcı ve insan haklarını  çiğneyen akımların , özgürlüğü yaşayan toplumlarda bir daha yeşermesi imkansızdır. Mamafih , Almanya’da yabancıları istemeyen yeni faşistlerin önüne önce alman halkı çıkıyor.

Marksizm düşüncenin ,   zihinsel ya da ruhsal süreçlerin varlığını reddetmesi  ta baştan itibaren  insan doğasına aykırı idi. Öngörülen proletarya diktatörlüğünden toplumsal eşitlik ve özgürlük çıkmamış tersine baskısı bir dikta rejimi oluşmuştur. İnsanlığın 70 yılı heba olduğu gibi ,  bu gün  Rusya’daki   otokrasi de bu rejimin kalıntısıdır.

Sosyal Demokrasi , toplumda oluşmuş veya oluşma eğiliminde olan eşitlik ve adaletsizlikleri , devleti de bir araç olarak kullanıp , gidermeye çalışan ve  bir sistemdir. Sosyalist Enternasyonal’in tanımına göre ‘’sosyal demokrasi; özgürlük, ‘eşitlik, adalet ve dayanışma temellerine ‘’ oturur.

Sosyal Demokrasi anlayışında  , bu güne kadar epey değişme oldu. İkinci dünya savaşı sırasında ve sonrasında , Avrupa Sosyal Demokrat partileri , Marksizm ile olan ideolojik bağlarını terk etti. Toplumsal  refah ön plana çıktı.

1990’larda sosyal demokrasiden ayrı bir üçüncü yol anlayışı ortaya çıktı. Aynı şekilde bir piyasa sosyalizmi tartışıldı. 

Sosyal Demokrasi anlayışının da bu günkü insan hakları ve özgürlükler anlayışına göre yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Mamafi , Avrupa sosyal demokratları , küresel oluşuma ayak uydurmak için çalışıyor.

Sosyal adalet  bu gün piyasa ekonomisi içinde de sağlanabilir. Hangi parti olursa olsun , devlet- piyasa arasında bir optimal denge kurarsa, sendikaların çalışmasını sağlarsa , asgari ücreti insanca yaşama seviyesine çekerse , aynı işi yapmış olur. Bunun için adına sosyal demokrasi demek gerekmez. Ancak insanlık ,hangi sistem olursa olsun ,insan hakları ve özgürlükler olmadan  mutlu olamayacağını yine yaşadığı tecrübelerden öğrendi.

İletişimdeki hızlı gelişme  , insan hakları ihlallerinin dünyada kısa sürede  duyulmasını  ve küresel düzeyde tepkilerin ortaya çıkmasını sağladı.   Bu tepkilere kayıtsız kalmak ta mümkün değildir. Aksi halde dışlanmaya kadar giden bir tepki zinciri oluşuyor. Dolayısıyla çağımızda İnsan hakları ,ulusal ve uluslararası ilişkilerde de istikrarın korunmasına da aracılık yapmış oluyor.

Söz konusu bu dış  tepkilere hükümetin ve iktidarın kayıtsız kalması veya gerekçeler göstermesi uzun süre mümkün değildir. İç tepkiler toplumda siyasi kavga olarak algılanıyor  olabilir… Ancak dış tepkiler siyasette mutlaka karşılık buluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir