NOT ARTIŞI CİDDİ YABANCI YATIRIMLARI ARTIRACAK MI?

Fitch’  not artırırken, olumlu ve olumsuz ekonomik gelişmeleri de açıkladı.

 

Olumlu olan ve not artırımı için altyapı oluşturan gelişmeleri, Kamu mali disiplini, Kamu borç stokunun Milli gelir içindeki payının azalması, Finansal sektörün sağlamlığı,  işsizliğin azalması, olarak açıkladı.

 

 

Ayrıca temsilci, İki yıl içinde Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada, siyasi ve askeri şoklara neden olmayacak şekilde bir istikrar sağlanması, Cari açıkta ciddi oranda azalma ve enflasyon da ciddi şekilde düşme olursa, kara para aklamayı önleyen  yasa  çıkarsa , Türkiye’nin notunun yeniden artırılmasının gündeme gelebileceğini kaydetti. Bu yolla , cari açığın ve Suriye politikasının risk oluşturduğunu da ifade etmiş oldu.


Not artışından sonra Türkiye artık, Azerbaycan, Bulgaristan, Colombiya, Romanya, Hindistan, Endonezya, Letonya, Nabibya, İzlanda Tunus ile aynı nota sahip  oldu. .

 

Raitin kuruluşları  not verirken genel olarak aşağıdaki temel göstergelere bakıyor.

  • Ülke ekonomisinin gelir  yaratma  kapasitesi , Milli Gelirde büyüme trentleri, yatırımlara ayrılan paylar,
  • Bütçe disiplini ,
  • Cari denge , ihracat potansiyeli ve ihracatta gelişme ,
  • Enflasyon ,
  • Dış borç stokunun milli gelire oranı ,
  • Siyasi Riskler .

 

Aslında İktisadi gelişmişlik  açısından ,  Türkiye, daha yeni aynı nota girdiği yukardaki ülkelerden daha fazla gelişmiş bir ülkedir. Risk açısından bu ülkelerden daha fazla riskli ülke olmasına , yukarıdaki  kriterlerden bazıları ve özellikle sıcak para neden oldu.

 

Rich’in ‘’yatırım spekülatif yapılamaz notunu , yatırım yapılabilir ‘’ şekline değiştirmesi , Sıcak para açısından önemlidir… Çünkü  Türkiye’nin sıcak paraya değil, doğrudan sıfırdan yatırım yapacak , uzun dönemli risk aşacak yabancı yatırım sermayesine ihtiyacı var. Ne var ki sıcak paranın gittiği ve kırılganlığı artırdığı ülkelere , ciddi yabancı yatırım sermayesi gidip sıfırdan yatırım yapmıyor… Yada çok az gidiyor.

 

 

2012  YILI İLK 6 AY CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI

 

         CARİ İŞLEMLER  AÇIĞI                                                       -30.6

      

       FİNANSMANI

      

1)      Borç yaratmayan  işlemler

.                                                          .

                        Doğrudan Yatırımlar                                                      7.9

                        Portföy Yatırımları                                                         1.2

                        Diğer Yatırımlar                                                             0.2

2)      Borç Yaratan İşlemler

                                               .

                        Portföy Yatırımları / Borç senetleri                                9.2

                        Dış  Krediler                                                                   8.6

                        Mevduatlar                                                                    7.7

3)      Net Hata ve Noksan                                                                    3.5

4)      Rezerv Varlıklar                                                                          -6.3

Kaynak:          TCMB

Yukarıdaki tablo 2012 ilk 6 ayında  gelen  yabancı sermaye ve  dış borçları gösteriyor.  Doğrudan yatırımlar, bu  giren 44.6 milyar dolar içinde 7.9 milyar dolar tutuyor ve toplamın  yüzde 17,7’sini oluşturuyor. Kaldı ki , doğrudan yatırımlar olarak görünen 7.9 milyar dolardan çıkan sermayeyi çıkarırsak geride 5.7 milyar dolar net yatırım sermayesi kalıyor. Bu sermaye içinde yabancıların gayrimenkul alımları 1.3 milyar dolar da  var. Geriye kalıyor 4.4 milyar dolar… Bu sermaye de mevcut bir  işletmeyi satın alan veya mevcut bir işletmeye ortak olan sermaye ile , Türkiye de mevcut yabancı yatırımlar için getirilen ilave  sermayedir.

 

Son teşviklere rağmen Türkiye ye sıfırdan yatırım yapacak , teknoloji getirecek ve istihdam yaratacak , ciddi yatırım sermayesi gelmiyor.

 

 Not artırımı , Türkiye ye risk nedeniyle gelmeyen sıfırdan yabancı yatırım sermayesinin gelmesine imkan verirse , Türkiye için en önemli sorunu çözmüş olacaktır.  Ümit ederiz ki  diğer raiting kuruluşları da aynı şekilde not artırsın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir