NEDEN TÜRK DÜŞMANLIĞI?

Onur Öymen bir uyarıda bulundu… Aynen şöyle : ‘’ Üç gün önce, saat 16,00’da NTV’de “Kayıttayız” adlı programda  “geçmişimizle yüzleşelim” sloganı altında 1915 olaylarından başlayarak yakın tarihimizle ilgili olarak çok ağır suçlamalarda bulunuldu.  Son 100 yılda yaşanan olaylarla ilgili olarak tamamen tek taraflı bir yaklaşımla, sürekli olarak o devirlerdeki Osmanlı idaresiyle daha sonraki Türkiye Cumhuriyetleri hükümetleri suçlandı.  Ermeni çeteciler, devlete karşı silahlı ayaklanmada bulunanlar ve teröristler hakkında tek bir olumsuz söz söylenmedi.  Yüzbinlerce Türk’ün katledilmesinden hiç bahsedilmedi.

 ‘’

Öte yandan, Arap kökenli olduğu söylenen  ve AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olan  Prof.Dr. Yasin Aktay, Bayburt’ta katıldığı panelde, “Türk dediğin bir sentezdir zaten. Türk diye bir ırk yok” dedi.

 

 

1)Tarihte Türk düşmanlığı her zaman olmuştur.  Türklere, Türk Kültürüne, Osmanlıya ve bu günde Türkiye Cumhuriyetine yönelik olan Anti-Turkism( Türk fobisi )  akımının, içerde de her zaman ajanları olmuştur. Dışarıda ise günümüzde bile bazı ülkelerde, Türkler  Irkçı saldırılara uğramaktadırlar.

Türk düşmanlığının kökleri Haçlı Seferlerine kadar dayanır. Selçukluların Anadolu’yu fethi ve bunu takip eden Bizans’ın umutsuz durumu Papa II. Urban’ı bütün Hıristiyan dünyasını Türklere karşı bir savaşa çağırmasına yol açmıştır.( Vikipedi )

1400’lerin ortalarında Avrupa’nın her yerinde Katolikler dini törenler düzenlemiş ve Türklere karşı bir zaferin sadece Tanrı’nın yardımıyla kazanılabileceğini söylemişlerdir. Hristiyanlar dini etnik düşmanlık için kullanmıştır.

2)Türklüğe  karşı olanların bir gerekçesi ümmetçiliktir. Gerçekte ise bunlar da yanlış düşünüyor. En azından tarihten ders almamışlar.   Eğer Ümmetçilik yetseydi , Araplar Arap milliyetçiliği yaparak , Hilafeti  de  elinde tutan Osmanlının  dışına çıkmazlardı.

Osmanlının en zor durumda olduğu  1916  , Birinci  Dünya Savaşı sırasında , İngilizlerin ve İngiliz Thomas Edward Lawrence’ın kışkırtmasıyla , Osmanlı hakimiyeti altındaki Arap halkları bağımsızlık mücadelesi başlattı. Osmanlının burayı terk etmesinden sonra da bölge   Arabistan İngilizler ile Fransızlar arasında bölüşüldü.

Bazıları , ‘’ Bu hareket bazı Arap çapulcuların hareketidir…  Arapların Osmanlıyı arkadan vurması değildir… ‘’  diyor. Oysaki bir avuç çapulcu ile düzenli orduya karşı bir ülkenin bağımsızlık savaşı vermesi imkansızdır. Dahası  Arapların Osmanlıdan çıkıp , İngiliz ve Fransız sömürgesi olması,  ümmetçiliğinin  birleştirici olmadığını gösterir. 

3)Türkiye’de kimsenin  Türk olduğundan şüphesi yoktur. Daha önemlisi  Türkiye insanı Türklüğünü ispat etmek zorunda değildir. Türk düşmanı  ajanlar , Türklerin hoşgörüsünü ve Türkün ,Türk olmayanlara karşı da şevkatlı tutumunu istismar ederek , Türklüğü tartışmaya açmak ve  zayıflatmak istiyorlar.

 

Kaldı ki kendini Türk hissedenler de en az Türkler kadar bu ülkeyi seviyorlar. Söz gelimi  500 yıl önce, İspanyadan , engizisyondan kaçan Yahudilere Osmanlı kucak açmıştır.  Yahudiler de her zaman vatansever olmuştur. Yine  Rus-Çerkes Savaşı (1763–1864) sonrası,  Rusların çerkes sürgünü nedeniyle Türkiye ye gelen Çerkesler , her zaman ve her alanda ayırım yapmadan , Türkiye’ yi benimsemiş , korumuş kollamış ve çalışmışlardır.

2) Bu günde Türkler özgüven sahibi oldukları için , Türk olmayanlara karşı etnik ayırım yapmıyorlar. Buna  rağmen kendini Türk hissetmeyenler  içinde yer alan bazı kimseler  veya  Türk olmayanlar içinde bazıları  , dışa bağlı çıkar ilişkisi içinde israrla  Türk Düşmanlığı yapıyorlar.  

Türk yoktur diyen Yasin Aktay , Türklerin kendisine sağladığı  düzen ve imkanlar içinde   profesör olmuştur. Acaba  Atatürk ve  Kurtuluş savaşı olmasaydı aynı imkanları  sağlayabilirmiydi ?

Türkiyede on yıl öncesine kadar , hiç  kimse bir başkasının etnik kimliğini merak etmedi ve ayırım yapmadı.  Herkes birbirine insani değerler üzerinden sevgi ve saygı gösterdi.  Ancak kimse de soyunu inkar etmedi. Zira soyunu inkar edenler de  haramzadedir.  On yıldan beridir neden sürekli Türklük üstüne gidiliyor ?   

4) Ermeni Meselesinde Türk karşıtı yanlı yayın yapan NTV’ nin başında Erman Yerdelen var. Gezi olayları sırasında Çalışanları listeleyen de aynı kişi idi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir