NE KADAR DEMOKRASİ, O KADAR REFAH

Demokrasi ile ekonomik refah arasında paralel bir ilişki var. Demokrasinin olduğu toplumlarda refah düzeyi daha yüksektir. Ne yaparsanız yapın, demokrasinin olmadığı bir ülkede piyasa şartları da oluşmuyor. Ekonomide etkinlik ve verimlilik olmuyor. Piyasayı başıboş bırakmakta sonuç vermiyor.

 

 

Siyasi iktidarın hedefi olan başkanlık sistemi ekonomik anlamda da risk taşıyor. Her şeyden önce başkanlık sistemi , demokrasiyi hazmetmiş toplumlarda başarılı oluyor. Türkiye de henüz halk vekil ve belediye başkan adayını  seçemiyor. Siyasi partiler merkezden tayin ediyor. Yani eksik bir demokrasi yapısı içinde başkanlık sistemi risk taşıyor.  

Başkanlık sistemlerine ve demokrasiye , dünyadaki uygulamalara bakarsak , yukarıda ifade etmek istediklerimi daha net görebiliriz.

ABD’de başkanlık sistemi , ülkenin halk tarafından kurulması ile aynı çerçevede oluşmuştur. Bu nedenle , kuvvetler ayrılığı ve özellikle yürütmenin sınırları ülkenin ihtiyaçlarına ve siyasi yapısına göre şekillenmiştir. ABD  Dünya özgürlük ve demokrasi sıralamasında ilk sıradadır.

 Kuzey Korede de başkanlık sistemi vardır. Adına devlet başkanı deniliyor. Sistemin adı da Kore Demokratik Halk Cumhuriyetidir. Ancak fiilen dikta rejimi vardır.  1994 yılında devlet başkanı  Kim Il Sun’un ölümünden sonra, ülkeyi oğlu Kim Jong-il yönetmeye başlamıştır. 17 Aralık 2011 tarihinde ülkenin 70 yaşındaki lideri Kim Jong-il öldüğünde yönetim halka oğlu ve liderin varisi Kim Jong-un etrafında toplanma çağrısı yapmıştır.

Güney Kore’de de başkanlık sistemi hakimdir. 1972 Anayasasıyla yürütme görevi, Ulusal Konferans tarafından beş yıl için seçilen Cumhurbaşkanına verilmiştir. Ülkede Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır ve beş yıl için halk tarafından seçilir. Yürütmeyle ilgili kararların tamamı Cumhurbaşkanının kontrolündedir. Cumhurbaşkanlığına aday olacak kişi eğer herhangi bir siyasi kimliğe sahipse (parti üyeliği veya milletvekilliği gibi) seçimlerden en az bir yıl önce bu görevinden istifa etmek zorundadır. Güney  Kore özgürlük ve demokrasi sıralamasında ön sıralardadır. Güney Kore bu aşamaya , ABD’ den farklı olarak birden fazla darbeden geçerek ulaşmıştır. Türkiye’den farkı  ise bu ülkede siyasette  din istismarı yoktur. 

Sonuç dün hürriyette yayınlanan aşağıdaki taboda yer almaktadır. Güney Kore gelişmiş bir ülkedir ve halkı refah içindedir. Kuzey Kore halkı tabir yerinde ise sürünmektedir. 

 

 

2012 GÜNEY KORE- KUZEY KORE REFAH GÖSTERGELERİ

                                                                       Güney Kore                     Kuzey Kore

                                                                     ——————                  —————–

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Milyar Dolar)           1.622                                    40.0

Fert Başına Milli Gelir ( Dolar)                       32.400                                    1800

Ortalama Ömür ( Yıl )                                         79                                          69

İnternet Kullanım oranı ( Yüzde )                      81.5                                        0.1

İhracat(Milyar dolar)                                       552.6                                        4.7

Dünya Basın Özgürlüğü 

Sıralamalarındaki yeri                                         50                                       178    

 

Birine benzeyen iki ada devletinde de benzer  sonucu görüyoruz…

Maldiv’ler ve Şeyşel’ler  dünyanın en  güzel ve turistik iki takım adasıdır. Ne var ki , Maldivlerde demokrasi olmadığı için , katı bir dikta rejimi olduğu için halk daha fakirdir.

Maldivler’in ekonomisi turizm ve balıkçılığa dayanıyor. Şeriatla yönetiliyor.. Maldivler’de Müslüman olmayanlar oy kullanamıyor. Otel olan adaların dışında, ülkeye  alkol ve domuz sokmak ve içmek yasaktır ve cezası büyüktür. Turistler ancak otellerinde içki içebiliyor.  Bu nedenlerle zengin Hristiyan turistler bu adayı daha az tercih ediyor Halkın refahı düşüktür. Maldivlerde Fert Başına Milli Gelir , 8.541 dolardır. 

Şeyşel adalarında da  demokrasi gelişmemiştir. Hatta göstermelik bir  demokrasi  vardır. Tek partili yönetim sistemine dayalı bir Cumhuriyettir.  Halkın çoğu katoliktir .   Ne var ki Demokrasi Maldivlerde olduğu gibi katı inanç sınırları içine hapsedilmemiştir.   Şeyşellerde  Fert Başına Milli Gelir , Maldivlerden daha yüksek ,  23.223 dolardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir