Mutlu Toplumdan Mutsuz İnsanlara

Ekonomi de nihai hedef , insan refahı ve mutluluğudur. Refah yalnızca fert başına gelir artışı ile sağlanamaz. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin ve sosyal ihtiyaçların karşılanması da gerekir. Yani  yalnızca GSYH’ da büyüme değil , aynı zamanda iktisadi ve sosyal kalkınmanın da sağlanması gerekir. Kalkınmanın  altyapısı ise  Demokrasi ve hukuktur.

Batılılaşma hedefinden de insan refahı ve mutluluğu anlaşılır. Söz gelimi Avrupa Birliği için insan hakları ve siyasi özgürlükler , ekonomiden önce gelir.

Kadir Has Üniversitesi , 2012 yılından beri , Türkiye Sosyal – Siyasal Eğilimler Araştırması adı altında bilimsel ve güvenilir anketler yapıyor ve bunu değerlendirerek yayınlıyor.  2018 araştırmasının özünü etkilemeden bazı sonuçlarını değerlendirdim.

Sonuçlar , ekonomik sorunların arttığını ve halkın giderek mutsuz olduğunu  gösteriyor.

1.Halka göre ekonomide inişte : 2018 yılında yapılan Anket sonuçları , son bir yılda ekonomik gidişattan halkın kötü etkilendiğini gösteriyor. Anket sonuçlarına göre , ekonomik gidişattan Kötü etkilendim   diyenlerin oranı yüzde 57.1 ve hiç etkilenmedim diyenlerin oranı ise yüzde 21.9 dur.

Büyümenin düştüğü , Fiyatlar genel düzeyinin ve  işsizliğin arttığı bir ekonomik konjonktürde , ekonomik gidişattan  kimsenin olumlu etkilenmesi doğal olarak mümkün değildir.   

SON BİR YILDA  EKONOMİK GİDİŞATTAN  NASIL  ETKİLENDİNİZ?
YÜZDE
KÖTÜ ETKİLENDİM

HİÇ ETKİLENMEDİM

GEÇİNEMEDİM

İŞSİZ KALDIM

57.1

21.9

6.6

5.1

Ekonomideki gidişat toplumu o kadar kötü etkilemiş ki , halk işsizliği terörden daha önemli göremeye başlamış.

Toplum 2015 yılında terörü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak görüyor. Ancak 2018 yılına gelindiğinde  bu defa  işsizliği ve hayat pahalığını daha önemli bir sorun olarak görüyor.

2018 , anketlerinde terörü en riskli görenlerin oranı yüzde 13.8  olurken , işsizliği en önemli sorun olarak görenlerin oranı  yüzde 26.9 yükselmiş ve hayat pahalılığı olarak görenlerin oranı da yüzde 16.2 olarak terörden daha yüksek orana çıkmış.

Bu sonuç   riskli bir tespittir. Ve bu tespiti çok iyi değerlendirip çözmek zorundayız.

TÜRKİYE’NİN  EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR ?
  2015 2018
TERÖR 39.7 13.8
İŞSİZLİK 16.3 26.9
HAYAT PAHALILIĞI 5.1 16.2
FETÖ TERÖRÜ 1.3 13.8

2.Toplumda mutlu olanlar azaldı , mutsuz olanlar arttı.

2013 yılında halkın üçte ikisi  Türkiye de yaşamaktan mutlu iken , 2018 de bu oran üçte bire yaklaşmış. Mutsuzum diyenler de artmış. Araştırmanın Net skor grafiğine göre ,bu gösterge  2013 yılında yüzde 51.2 iken 2018 yılında yüzde 19’a gerilemiş.   (Aşağıdaki tablo )

TÜRKİYE DE  YAŞAMAKTAN  MUTLUMUSUN?
2013 2018
MUTLUYUM 67.2 38.8
MUTSUZUM 16.0 19.8
ORTADA 16.8 41.4

3.Halkın büyük çoğunluğu Suriyelileri istemiyor.

Suriyeli sorunu , popülist yaklaşımlarla , hamasetle savunulmaya çalışılıyor. Halk ise zımni olarak ,  meseleyi kişisel yorumlardan ve siyasi beklentilerden çıkarıp , Türkiye gerçeği açısından ve kendi refahı açısından değerlendiriyor. Anketlerde Suriyeliye evet diyenlerin oranı yüzde 13.7 , hayır diyenlerin oranı ise yüzde 66.6 dır.

 Suriyeli sorununa da halkın gözünden bakmak zorundayız.

SURİYELİ GÖÇMENLERDEN MEMNUN MUSUNUZ ?
2018
EVET 13.7
HAYIR 66.6
ORTADA 19.7

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir