MİRASYEDİ İKTİDAR…

Özelleştirme idaresinin 1985-2011 dönemi gerçekleştirdiği özelleştirme işlemleri 42 milyar dolardır. Bu 42 milyar dolarlık özelleştirme işleminin yüzde 8’i yani 34 milyar dolarlık işlem, AKP iktidarında yapılmış.

 

AKP çok özelleştirme yaptığı için başarılı mıdır?

 

 

Blok satış yoluyla satılan, halka arz edilen ve bedelli devredilen kamu altyapı yatırımları, işletmeleri ve arsaları, halkın ortak malıydı. Özelleştirme ile halkın imkanları, toplumun refahı, yaşam kalitesi, arttı

 mı? azaldı mı? Başarı için en önemli kriter budur.

 

1) Kendi malımızın gelirinin beşte biri bize, beşte dördü yabancıya…

 

Türk Telekom bir devlet altyapı yatırımıdır. Bu yatırımın yüzde 25’i 20 yıllığına özelleştirildi. Bir devlet tekeli iken, bir yabancı özel sektör tekeli oldu. Karşısında kablolu ikinci bir altyapı yatırımı yapılmadı. Kablolu telefon fiyatları düşmedi.

 

Hariri, Telekomun yüzde 55 hissesi için, getirdiği parayı 6 yılda geri götürdü. Türk Telekom, 14 yıl Hariri’ ye çalışacak. Yüzde 55 hisseye düşen net kar yılda 1.2 milyar dolardır.  20 yıllık geliri ortalama olarak  24 milyar dolar eder. Hükümet halkın  bu 24 milyar dolar gelirini  , 6.7 milyar dolar peşin paraya sattı.  Yani halkın gelirini iskonto etti. Müflis tüccarın tefeciden borç alması gibi bir şey… 24 milyar dolar geliri, yüzde 28’ini biz, yüzde 72 ‘sini hariri alıyor. 14 yıl bu millet yabancıya vergi öder gibi para ödeyecek. 

 

Kaldı ki görünürde Hariri var… Ancak, piyasada dolaşan laf, Türk Telekom’u Haririnin birileri adına aldığı şeklindedir.

 

2) Paralı yollar ve köprülerde Hükümet halkın geliri tefeciden borç alır gibi satıyor…

 

Şimdi, Hükümet paralı yolları ve köprü gelirlerini de aynı şekilde, iskontolu olarak satacak.  Paralı yollar ve köprüler, düzenli gelir getiren yatırımlardır. Bu yatırımları örneğin 20 yıllığına satın alanlar, 20 yıllık geliri bu güne iskonto ederek, peşin satın alacaklardır.  Her şeyden önce verecekleri parayı bankalardan kredi olarak alacaklardır. Bunun için en az yılda yüzde 12 faiz ödeyeceklerdir. Ayrıca, hazine bono faizinden daha yüksek, en az yüzde 12 kar hesap edeceklerdir.  Zira aksi halde bu işe girmezler.

 

Bu şartlarda Hükümet, köprü ve paralı yolların 20 yıllık gelirini en az yüzde 24 iskonto ile satmış olacaktır. Kaldı ki, özel kuruluşlar yolların ve köprülerin bakım ve onarımını en az maliyetle yapmaya çalışacak… Yol ve köprülerin ekonomik ömürleri daha kısa olacaktır. 

 

Hazine bu geliri yüzde 22 iskonto oranı ile satmak yerine, yüzde 9 faizle bono çıkarsa, daha karlı iş yapmış olacaktır.

 

3)  Et balık kurumu satıldı… Tarımı ve hayvancılık bitti… Ette spekülasyon başladı.

 

Et ve Balık Kurumu, köylüden hayvanı değerine alırdı. Üreticinin malı değerini bulurdu. Buna karşılık eti tüketiciye eti karsız düşük fiyata satardı. Üretici ve tüketici mutluydu.

 

Et balık kurumları satıldı… Bunları alanlar, önce arsalarını sattılar. Sonra et tekeli oluşturdular.  Köylünün malı değer bulmadı. Buna karşılık et fiyatları arttı. Et pazarında spekülatif piyasa oluştu.

 

Hükümet et ithaline izin verdi. Şimdi, üreticinin malı kalmadı. Kurlar düşük olduğu için ithal et yerli üretime göre daha ucuza geliyor. Artık Et üretilmiyor, ithal ediliyor.

 

AKP İktidarının, çoğu 1933 ten sonra, Atatürk döneminde yapılan kamu altyapı yatırımlarını, 2002 yılı sonuna kadar gelen iktidarların yaptığı millete ait varlıkları, bir mirasyedi gibi satmasının, verilecek bir hesabı olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir