MİLLET BORÇ HARÇ İÇİNDE KALDI

2001 kriziyle içi boşaltılan bankaların borcu milletin sırtında kaldı. Yaklaşık ortaya çıkan 60 milyar dolar zarar fakir- fukaranın verdiği vergilerle karşılanıyor.
AKP iktidarı, milleti krizden daha ağır yük altına soktu. Millet özel sektör, yaklaşık 400 milyar YTL borç harç içinde kaldı.


 


Vatandaşın ve özel sektörün borcu

………………………………………………………………Milyar YTL
Tüketicilerin bankalar olan borçları ………………94.0
Kredi kartı borç bakiyesi …………………………….27.3
İşverenlerin SSK ‘ ya olan prim borcu …………..6.4
İşverenerin prim borcu- gecikme faizi ……………5.1
Esnaf ve bağımsız
çalışanların bağ-kura borcu …………………………26.1
Çiftçinin birikmiş borcu………………………………… 6.8
Mükelleflerin ödeyemediği vergi borcu ………….16.0
Kesilmiş fakt alınmamış vergi cezası ……………..8.0
Özel sektörün dış borcu……………………………… 180,0
Toplam                                                               369.7
Kaynak: ASO

1) Yukarıdaki tablo’da, özel sektörün bankalar olan borcu yer almıyor. Tabloda yer almayan borçları da katarsak, halkın ve özel sektörün toplam borcu 400- 500 milyar YTL olarak tahmin edilebilir.

2) Eğer halkın imkânı olsaydı, işi olsaydı bu kadar borçlanmazdı. İmkânı olsaydı vergi borcunu öderdi, ceza ve faiz yüküne girmezdi.

3) Özel sektörün dış borcu 150 milyar dolara yükseldi. (180 milyar YTL) Oysa ki özel sektörün dış borcu 2002 yılında 43 milyar dolar idi. AKP iktidarında özel sektörün dış borcu yüzde 344 oranında yani 3.5 kat arttı.

4) AKP iktidarında, son beş yılda toplam 116 milyar dolar olan cari açık ya dış borçla, ya sıcak para ile (kısa vadeli olduğu için sıcak para da kısa vadeli dış borç demektir.) veya varlık satışı ile finanse edildi.

Satılan varlıkların ve şirketlerin kâr transferi olacaktır.

Kamu borcu da milletin sırtında

5) 2007 yılında hazine bütçeden 40.4 milyar YTL iç borç faizi dağıttı. Bu faiz ödenen iç borç anaparanın yüzde 41.7’si kadardır.
2007 yılında iç borç servisi 136.8
Anapara ödemesi 96.4
Faiz ödemesi 40.4
Faizin anaparaya oranı (Yüzde) 41.7
Kaynak: Hazine borç raporu

6) 2007 yılında, kamu 6.4 milyar dolar da dış borç faizi ödedi.
2007 yılında toplam
dış borç servisi 22.1 milyar YTL
Dış borç anapara ödemesi 15.7
Dış borç faiz ödemesi 6.4
Faizin dış borç içindeki yeri (Yüzde) 40.1

Milletin, özel sektörün ve devletin bu güne kadar aldığı borcunu ve faizini eninde sonunda ödeyecek. Bu borçlar yatırım için kullanılmadı. Bu nedenle ödeme sırasında halk daha çok sıkılacak.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir