MİLLİ SANAYİMİZ YABANCI KONTROLÜNE GİRDİ

 Kredi derecelendirme (Raiting ) kuruluşlarından ikisi, hala Türkiye ‘yi yatırım yapılamaz-spekülatif ülke düzeyinde tutuyor. Biz de bu kuruluşlara kızıyoruz. Gerçekte ise bu kuruluşlar, ekonominin yalnızca görünen değil, görünmeyenlerini de dikkate almak zorundadırlar. Bu görünmeyenlerden birisi Cari açıktır… Bir diğeri de gelen yabancı sermayenin yapısıdır.

 

 

 

Merkez  Bankasının Finansal İstikrar raporunda ‘’ yurt içine doğrudan yatırımların azalmasına  rağmen , portföy girişlerinin hızlanması , 2012 yılı genelinde sermeye girişleri içinde ,  kısa vadelilerin payının önceki yıllara göre artmasına yol açmıştır ‘’ deniliyor.

Aslında sorunda bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü ,bu güne kadar yaşadığımız cari açık ve kırılganlık sorunu , ülke riskinin artması ve Türkiye’nin spekülatif ülke konumuna girmesi ,  bu  kısa vadeli – sıcak para yüzündendir.  Zira sıcak para zaten spekülasyon peşindedir.  Bunun içinde bir ülkeye hızlı girip –çıkıyor. Ülke riski artıyor. Ayrıca cari açıktan daha fazla sıcak para girdiği için , kur baskısı artıyor ve TL değerleniyor. TL’nin değerlenmesi  ise  , doğrudan cari açığa yansıyor.

İki türlü yabancı sermaye vardır… Birisi yukarıda ifade etiğimiz Kısa vadeli sermaye (Sıcak para )dır. Bu sıcak para  Kısa vadeli mevduat ve Borsa için geliyor … İkincisi ise Doğrudan yatırım sermayesidir. Bu sermaye gayrimenkul satın almak için gelen , karlı işletmeleri ve karlı bankaları satın almak için gelen ve sıfırdan yeni yatırım yapmak için gelen sermayeyi kapsıyor.

Karlı işletmeleri satın almak için gelen  yabancı sermaye zaten üretimde olan işletmeleri satın aldığı için , üretime yeni bir katkı sağlamıyor. Artı bir katma değer yaratmıyor. Yalnızca , sermaye el değiştirip , yerleşiklerden yabancıya geçiyor. Yerleşikler de sattıkları hisseleri karşılığı aldıkları parayla yeni yatırım yapmıyor.   2012 yılında  özel sektör yatırımları da yüzde 4.5 oranında düşme olması da bu durumu gösteriyor.

Ayrıca karlı işletmeleri  ve Bankaları satın almak için gelen yabancı sermaye de , hem istihdam için daha çok yabancı yönetici ve uzman getiriyor  … Hem aramalı ve hammaddeyi dışarıdaki  firmasından ithal etmeyi tercih ediyor. Hem de her yıl kazancını yurt dışına götürüyor.

Türkiye’nin sıfırdan yatırım yapan, teknoloji getiren , üretimi ve istihdamı artıran yabancı sermayeye ihtiyacı var. Bunun içindir ki kredi derecelendirme  kuruluşlarının , Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülke düzeyine çıkarmaları önemlidir.

Bir kısmı ise , yeni yatırım için geliyor. Bu tür yabancı sermaye Türkiye ye çok az geliyor. Bu yabancı sermaye gereklidir de … Çünkü hem teknoloji getiriyor , hem de üretim artışı ve istihdam yaratıyor.

Türkiye’nin Milli Sanayii olan imalat sanayi üretiminin yüzde 56.4’ü yabancı kontrolündedir. Aşağıdaki tabloda üretimin yüzde 4 ve daha fazlasını kontrol eden ülkeler  yer almaktadır. Üretimde en fazla kontrol Almanya’nındır. İkinci sırada ABD’ gelmektedir.

—————————————————————————————————————-

YABANCININ TOPLAM ÜRETİM İÇİNDEKİ ORANI

ÜLKE ADI                                                     YÜZDE PAY

.                                                                                             .

 

Almanya                                                                   17,1

A.B.D.                                                                       14,9

Fransa                                                                      13,1

Hollanda                                                                     9,5

Lübnan                                                                       9,1

Birleşik Krallık                                                           6,9

Japonya                                                                      4,7

İtalya                                                                           4,6

İsviçre                                                                                     4,3

————————————————————————————————–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir