İMF’NİN GERÇEK AMACI NE?

1997 Tayland  Kore ve Güneydoğu Asya krizi, 1998 Rusya ve 1999 Arjantin Krizleri , Küreselleşmenin önünü tıkadılar.. Zengin-fakir farkının açılması da , bugün ve gelecekte küreselleşmenin önünde engel olarak duruyor. 

Yedi sanayileşmiş ülke yani zenginler kulübü  fakirlik engelinin kaldırılması için , Dünya Bankasını görevlendirdiler.. Öteden beri gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunlarına eğilen Dünya  Bankası , şimdi bu sorunlarla daha çok ilgilenmeye başladı..

Dünya Bankası ve IMF’ ye , Bretton Wood’s ikizleri  denilmektedir.. Bunun içindir ki , Türkiye’ye IMF’ dünya bankasında çalışan Kemal derviş’i gönderdi.

Fakirliği yenme sürecinde, zengin fakire ne verebilir.. Herhalde  gelirine ve malına ortak etmez..  En fazla yapacağı  kredi vermektir..  IMF kredileri Stand-by  kredileri ve acil krediler şeklinde verilmektedir. Dünya bankası kredileri de yapısal uyum ve  proje kredileri  şeklinde   verilmektedir.

IMF ‘den aldığımız  krediler için yaklaşık 3 milyar dolar ödeyeceğiz.. Özellikle  acil krediler için IMF bizden  tefeci faizi almaktadır. Bu krediler ortalama yüzde 8 faizlidir.. Ve  masraflarıyla bileşik olarak yüzde ona çıkmaktadır.  Oysaki kendisi yüzde 1 veya 2  faiz ödemektedir.  Şimdiye kadar Tefeci faizi ödeyerek kurtulmuş olan da  yoktur..

1944’te Bertton Wood’s ta IMF’ye verilen görev , dünya kur ve mali istikrarını korumaktı.. Dünyada en yüksek faiz oranı yüzde 2 yüzde 3 iken , IMF yüzde 10 faizle kredi veriyorsa, bu durum IMF’ nin amacının daha farklı olduğunu göstermektedir.. Nedir bu amaç ? Türkiye ‘yi  mali açıdan bağımlı kılmak amacıdır.. Kime karşı ? Elbetteki IMF’ patronlarına karşı.

IMF bir fondur.. Bu fonun büyük ortakları , başta ABD olma üzere zengin ülkelerdir.. Eğer  amaç fakir ülkeleri  kurtarmaksa bu ülkeler neden IMF’ye tefecilik yaptırıyor ?

IMF’nin yaptıkları ve şimdi de Türkiye gerçeği , Zenginlerin artık IMF’yi politik bir kurum  olarak kullanmaya başladıklarını gösteriyor..

Mamafih , Dünya Bankasının eski baş ekonomisti Stiglitz’de , dünkü gazetelerde  ‘’11 Eylül saldırı sonrası Türkiye ye verilen 10 milyar dolar ve Tezkere oylama öncesi verilen 8.5 milyar dolar kredinin de politik içerikli’’ olduğunu söylüyor.

Öte yandan, iç  borç riski , kur riski ve işsizlik gibi mevcut sorunlar da IMF’ nin yarattığı sorunlardır.. IMF olmasaydı bu riskler bu kadar tırmanmazdı.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir