MEMURA ZAM OYUNU…

2012 ve 2013 yılı memur zamları için , Hükümet ve memur sendikaları anlaşamadı. Sürpriz olmazsa , bu gün memurlar  işi bırakacak. Hükümet’te kamu görevlileri hakem kuruluna gidecek.

 

 

Aslında , Anayasaya  memur için toplu sözleşme hakkı konuldu ve fakat aynı zamanda memurun yargıya gitme hakkı elinden alındı. Son kararı kamu görevlileri hakem kurulu verecek. Bu karar kesin olacak.

 

Hükümetin 2012 yılı için son zam teklifi ,  3.5 + 4  oldu. Memur sendikalarının son isteği ise 7.5 + 7.5 oldu. Yani Hükümet memura enflasyon kadar zam diyor… Memur ise , enflasyon artı büyümeden refah payı istiyor.

 

1)    Hükümetin  ilk 6 ay için yüzde 3.5 ve son 6 ay için de  yüzde 4  zam teklifi , 12 ay olarak her ay  maaşlara yüzde 5.06 oranında zam yapılması  demektir.  Merkez Bankası’nın 2012 enflasyon hedefi yüzde 6.5’tir. Ancak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu hedefin tutmayacağı bu günden belli olmuştur. Yani gerçekte Hükümetin teklifi  enflasyonun altındadır.

 

2)    Memurun  7.5 +7.5 ‘ zam isteği ise,  12 ay olarak, her ay  ortalama yüzde  11.15’ artış demektir. Memurun istediği  bu zam  enflasyonu karşılıyor.  Aynı zamanda da  büyümeden düşük pay verilmiş oluyor. Çünkü tahminen 2012 yılında enflasyon en az  yüzde 8 ve  4 büyüme  de  en az yüzde 4 olur. Bu durumda  memura , büyümeden pay artı enflasyon kabaca  yüzde 12 zam yapılması gerekir.

 

Toplu sözleşme görüşmelerinde bu günkü şartlar altında masanın bir tarafına , hükümete göre daha az avantajla oturmaktadır. Bunun iki öneli nedeni vardır…

 

Birisi , memurların çok dağınıktır.  Tek bir yerde organize olamamıştır.

Söz gelimi , 7 memur sendikası var… En büyüğünün üye sayısı 505 bin, en küçüğünün ise 3 bin  500 dür. İdeolojik yapılanma , bu sendikalar arasında haksız rekabet yaratıyor. Siyasi iktidar da bu ayrışmayı kullanıyor.

 

İkincisi ise , yargıya  gitme hakkının  Anayasa ile önlenmiş olmasıdır.

 

Anayasanın değişen 52.maddesine göre , bu sene memur ilk defa toplu sözleşme yapacaktır . Aynı maddeye göre , ‘’Toplu sözleşme yapılması  sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar kamu görevlileri hakem kuruluna başvurabilir. ‘’ denilmektedir. Bu kurulun kararı kesindir.  Bu sene ilk defa 11 kişilik bu kurulun  kararını göreceğiz. 

 

Ne var ki , kurulun 7 üyesini doğrudan veya dolaylı olarak bakanlar Kurulu seçiyor.  4 üyesini ise  Memur Konfederasyonları seçiyor. Bu kurulun kararı kesin oluyor. Memur beğenmezse yargıya gidemiyor. Oysaki , Anayasa değişmeden ve toplu sözleşme hakkı verilmeden önce  memur yargıya gidebiliyordu.   

 

Hükümet memuru  zam oyunu ile oyalıyor… Memuru Enflasyona yedirmem diyor… Ancak enflasyon farkını bir yıl sonra veriyor… Büyümenin refah olduğunu söylüyor ve fakat büyümeden memura zam yapmıyor… 3,5 artı 4 , yedi buçuk zam yapacağım diye gösteriyor , gerçekte ise zam oranı her ay yüzde 5.06’dır.

 

Sonuç olarak Hükümetin , bu sene ve gelecek sene memura büyümeden pay vermeyeceği açıktır. Aslında  memura refah payı verilmeyeceğini  daha önce de dolaylı yollardan açıklamıştı.  Söz gelimi Bir ay önce Maliye Bakanı , bütçe açığının çözümü için konuşurken , memura düşük zam yapılacağını duyurmuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir