MEMUR TOPLUMUN DİREĞİDİR

Son   50 yılda , siyasi iktidarlar tarafından en fazla istismar edilen kesim   memurlar  oldu .

Kamuda çalışanlar , memurlar, sürekli işçiler , geçici işçiler, sözleşmeli personel şeklindedir.

KİT ‘ler ve Sosyal  Güvenlik  kurumları ve bütçe dışı fonlar dışında halen 162  bin işçi ve 2 milyona yakında memur kadrosu bulunmaktadır.

İktidara gelen siyasi partiler , önce ‘’kadromu oluşturuyorum   ‘’ diye kendi yandaşlarını memur olarak aldılar.. Bu arada üst düzeydeki yetkili memurları kızağa çektiler yani hiçbir şekilde danışmadıkları  müşavirler yaptılar.. Ayrıca bankamatik memurları oluştu.. Memur sayısı arttı.

Öte yandan yine siyasi iktidarlar , toplu pazarlık hakkı olmayan ve sosyal hakları sınırlı olan memurun  maaşlarını da sınırlı tuttular.. Buna karşılık kamuda çalışan işçilerin maaşlarını artırdılar. O kadar ki ,bazı  genel müdürlerin şoförleri kendilerinden daha fazla ücret aldılar..

1990 ile 2003 arasında geçen on üç yılda kamuda çalışan işçilerin ücret artışına yüz dersek ,aynı süre içersinde  memur maaşları 72 de kaldı..

IMF ortaklığı da memurun başında patladı.. Stand-by düzenlemesinde: Bir.. Memur  maaşlarının  ortalama olarak hedef enflasyon kadar artırılması yazıldı.. Hedef enflasyon üzerinde zam yapılması yasaklandı .

Bu yüzden 2001-2003 arasında , 2000 baz yılına göre enflasyon oranı   yüzde 249 olduğu halde , aynı dönemde memur maaşına yapılan ortalama zam oranı yüzde 148 oldu.

Konsolide bütçe ödenekleri içinde , personel  ödeneklerinin payı da yarı yarıya  azaldı.. 1990 yılında bu ödeneklerin payı, yüzde 43 iken şimdi yüzde 21 ‘e geriledi.

Maaşlar, bir kesime toplum tarafından verilen önemin de bir göstergesidir..  Memura ne kadar az pay verirseniz o kadar verimsiz yaparsınız.. Memurun morali bozulur .. çalışmaz..

Öte yandan , geçinmek zorunda olanların bazıları limon satar , bazıları rüşvet alır. Bundan dolayı memur değil .. Memuru muhtaç duruma getirenler utanmalıdır.

Devleti küçültmek, memuru öldürmek demek değildir.. Tersine kamuda personel reformu yapılarak , memuru teşvik etmek  ve  Liyakata göre ücret sistemine geçmek   gerekir.. Elbette liyakatı değerlendirmede  ortaya çıkması muhtemel istismarları ve kayırmaları önleyecek sistemi de kurmak gerekir.

Memuru öldürürsek devlet çarkını çeviremeyiz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir