MEMUR BAŞTAN KAYBETMİŞ…

Kamuda çalışanların 2011 yılı maaş zammı görüşmeleri başladı. Tartışılan iki konu var…
1) Toplu görüşme mi? Toplu sözleşme mi?
2) 2011 maaş ve ücretleri ne olacak?
Toplu iş sözleşmesi, anayasa değişikliğine konuldu. Ancak aynı değişiklik teklifinde, hakem kurulu geliyor. Hakem kurulunun kararları kesin olduğu için de kamu sendikalarının mahkemeye gitme hakları ellerinden alınıyor.
Bu nedenle bazı sendikalar, örneğin Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız,  “Halk oylamasına sunulacak anayasa değişiklik kanunu toplu sözleşmeyi getiriyor, ancak aynı zamanda çalışanların mahkemeye başvurma haklarını da ortadan kaldırdığı için sonuçta çalışanların gücü azalıyor”  diyor.
Maaş ve ücret artışına gelince… Türkiye’de en büyük sorun olan çalışanların birliği sorunu burada da karşımıza çıkıyor… Çünkü kamuda çalışanları temsil eden üç sendika var.
Memurlar arasındaki örgütlü sendika sayısı 93’tür.  Sendikalı memur sayısı 1 milyon 23 bindir.  Sendikalılık oranı ise yüzde 60 dolayındadır. 
Üç büyük memur konfederasyonundan Memur-Sen’in 392 bin; Türkiye Kamu-Sen’in 370 bin ve KESK’in 219 bin üyesi var.
Bu şartlarda, ister toplu görüşme, isterse toplu iş sözleşmesi, her ne ad altında olursa olsun, memurlar masaya otururken, zayıf oturuyor… Memurun güçlü olması için ya konfederasyonlar önce kendi aralarında ne isteyeceklerini, haklarının ne olduğunu kararlaştırıp, sonra masaya otursunlar… Ya da birleşip tek konfederasyona dönüşsünler.
Örneğin şimdi:
* Kamu-Sen, 200 lirası seyyanen yüzde10 zamla birlikte, toplam 310 lira zam,
* KESK, 300 lira zam ve iş güvencesi,
* Memur-Sen, yüzde 5 artı yüzde 5 zam ve 120 lira ek ödeme istiyor.
Bu dağınıklık her halde hükümetin çok işine geliyordur. İstediği memurun bu şekilde dağınık olmasıdır.
Öte yandan, yıllardır AKP memur zamlarını enflasyon kadar tuttu… Enflasyon farkını arkasından verdi. Memur sıkıntı çekti. Arkadan gelen enflasyon farkı bir işe yaramadı.
Yıllardır, memura büyümeden pay verilmedi. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’da reel artışta elbette ki memurun da payı var. Madem büyüme var… Memura neden yalnızca enflasyon farkı veriliyor… Büyümeden refah payı verilmiyor?
Konfederasyonlar da 5 artı 5 maaş zammı isterken, yalnızca enflasyon kadar fark istiyorlar. Çünkü maaşlar birinci altı ayda yüzde beş artacak, ikinci altı ayda da yüzde 10.25 artacak. Bu hesapla memura bir yıl içinde yapılacak toplam zam, 91 lira 50 kuruştur. 12 aya bölersek, 2010 aralık ayına göre, 2011 yılında ortalama zam oranı yüzde 7,62’dir. 2011 yılında yine 2010 yılı aralık ayı fiyat endeksine göre TÜFE’nin de ortalama yüzde 7.5 artması bekleniyor.
Yani yüzde 5 artı yüzde 5 yalnızca enflasyonu kurtarıyor. Bir fark var. Zamlar altı ayda bir peşin veriliyor… Enflasyon her ay artıyor. Ancak bu defa da enflasyon farkı olursa, bu fark memura dönem sonunda veriliyor.
İktisadi gelişmede kamu hizmetlerinin etkin ve kaliteli görülmesi, kamusal altyapının daha iyi çalışması, birinci önceliğe sahiptir. Memura ulufe değil, hakkını verirsek ülkenin kalkınması hızlanır. Bundan da herkes pay alır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir