MALİYE BAKANI EKONOMİK GERÇEKLERİ SAKLADI

BASIN BİLDİRİSİ

 

Esfender KORKMAZ

İstanbul Milletvekili

Plan- Bütçe Komisyonu Üyesi

23.10 2008

 

 

Maliye Bakanı Bütçe sunuşunda Ekonomik gerçekleri sakladı.

 

1)‘’Bankacılık sektörünü kuvvetli hale getirdik’’ dedi… Bunun için halkın 90 milyar YTL yük altına girdiğini söylemedi.

 

Hazinenin Batık Bankaların zararı nedeniyle TMSF’ ye verdiği ve TMSF’ den alacağı 90 milyar YTL’ lik borç, Temmuz ayında bir yasayla silindi. Bankaları kurtarmak için halkın cebinden 90 milyar YTL çıktı ve çıkmaya devam ediyor.

 

2) Başbakan ve Maliye Bakanı, makro büyüklükleri işlerine geldiği için dolarla açıklıyor.

 

Ulusal Hesapların ve göstergelerin, önce Milli para cinsinden açıklanması gerekir.

 

Bakan, 2008 GSYH ‘nı de 657 milyar dolar olarak açıkladı. Bu değer bir dolar 1.22 YTL üzerinden hesaplanarak yapılan bir değerdir.

 

2008 yılı Türkiye’nin GSYH tahmini: 802 milyar YTL’dir.

802 milyar YTL / 1.2207 kur = 657 milyar dolardır.

 

Bu günkü dolar kuru ile hesap ederseniz GSYH:

802 milyar YTL / 1.70 = 472 milyar dolar eder.

 

3) Maliye Bakanı Enflasyon gerçeğini de çarpıttı.

 

1993- 2002 arasında ortalama yüzde 70 olan enflasyonun, 2007 yılı sonunda yüzde 8.4 olduğunu söyledi.

 

Enflasyonda 16 yıl öncesine gitmek, gerçekleri çarpıtmaktır.  

 

Gerçekte, AKP iktidarı enflasyonu 4 yıldır düşüremedi. 2004 yılı nisan ayında TÜFE oranı yüzde 10.18 idi. Bu gün aradan 4 yıl geçti. 2008 Eylül ayı Enflasyon oranı yüzde 11.13’ e yükseldi.

 

4) 2002 yılı ile 2008 arasındaki İhracat artışını söyleyen bakan, aynı yıllar arasındaki cari açık artışını söylemedi.

2002 yılında 1.5 milyar dolar olan cari açık, 2008 yılı Ağustos ayında, yıllık cari açık 31 kat artarak yıllık bazda 47 milyar dolara yükseldi.  AKP iktidarı döneminde Türkiye toplam 164 milyar dolar cari açık verdi. Bu günkü ekonomik krizin nedenlerinin başında, bu döviz açığı ve bunun finansman yolları geliyor.

 

5) Borç rasyolarının iyileştiğini söyleyen Sayın Bakan, özel sektörün 2002 yılında 40 milyar dolar olan dış borcunun, AKP iktidarında 150 milyar dolar artarak, bu gün 191 milyar dolara yükseldiğini ve kur artışının bu nedenle özel sektör için aşırı ölçüde risk oluşturduğunu, yeni borçlanma olamayacağı için birçok şirketin zora gireceğini söyleyemedi.

 

6) 2002 – 2009 arasında karşılaştırma yapmak için maaşlar, burslar ve diğer tüm veriler nominal değer olarak verildi. Ekonomide karşılaştırma yapmak için verileri reel değerlerle ifade etmek gerekir. Zira 2002 yılından bu güne TÜFE endeksi yüzde 70 arttı.

 

7) 2008 Bütçesinde, Tarımsal desteklemeye 5.5 milyar YTL ayrılmıştır. Kırsal kesimde 25 milyon nüfus mevcuttur. Bu 5.5 milyar dolardan nüfus başına yılda 220 lira düşmektedir. Kaldı ki  262 milyar YTL’lik bütçe içindeki payı çok düşük, yüzde 2 eder.

 

8) 2009 yılında küresel kriz ve ekonomik durgunluktan nedeniyle özelleştirme hedefi tutmaz. Vergi dışı gelirler 46.7 milyar YTL’ den daha düşük olur.

  

9) Hükümet, 2009 bütçeye bakış açısıyla, ekonomik krizi ve yaşadığımız resesyonu önleyemez. Zira bakanın açıkladığı Kurallı Bütçe diye bir bütçe sistemi yoktur. Bütçe iktisat politikasının bir aracıdır. Kuralsız araç olmaz… Ayrıca sıkı mali politikalar ve sıkı bütçe ekonominin genişleme dönemlerinde uygulanır. Durgunluk dönemlerinde, ekonomiyi canlandırmak için devletin altyapı yatırım harcamalarını artırmak gerekir. Harcamalarda etkinlik sağlamak için seçim harcamalarının önünü kesecek etkinlik analizleri yapmak gerekir.

 

Bu nedenle yaşamakta olduğumuz resesyonda ‘’genişletici bütçe politikası veya konjonktürel bütçe politikası ‘’ uygulamak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir