MAHALLİ HİZMETLER İÇİN YENİ YAKLAŞIM

Ekonomide uzun süreli, kalıcı bir istikrar sağlamak için, devleti yeniden yapılandırmak şarttır. Aksi halde uğraşlarımız hep kısa vadeli olacak ve ancak günü kurtarmaya yarayacaktır.

AKP sık sık Devletin yeniden yapılanmasından söz etmektedir. Ancak yapılan bu açıklamalardan da anlaşılıyor ki hükümetin elinde derli toplu bir program yoktur… Oysaki, devleti yeniden yapılandırmak yalnızca devleti küçültmek değildir… Aynı zamanda bürokrasiyi, personel rejimini ve mali yapıyı da yeni baştan kurmak gerekir… Merkezi devlet ve mahalli idareler arasında yetki ve sorumlulukları yeniden tarif etmek gerekir.. Ve daha da önemlisi Devletin fonksiyonlarını da iyi tarif etmek “hangi faaliyetleri devlet hangi faaliyetleri piyasa yapacak?” açık-seçik belirtmek gerekir.

Aynı çerçevede belediyelerin de fonksiyonlarını tarif etmek gerekir… Türkiye’de mahalli idareler aklına geleni yapıyor.

Belediye hizmetlerine yerel ihtiyaçları dikkate alarak yeni bir yaklaşım getirmeliyiz.

Bu yeni yaklaşımda her Belediyenin yapacağı işler, fonksiyonlar farklı olacaktır.

Özellikle büyük şehirlerde, yerleşim alanları farklılaşma içindedir… İşyerleri, fabrikalar şehir dışına taşınmaktadır. Bu nedenle işçi kesimi de bu fabrika yakınlarına taşınmıştır. şehre yakın sanayi bölgeleri oluşmuştur… Bu demektir ki, bu bölgelerdeki belediyeler, yapacakları hizmetlerde de, işçi kesimi ihtiyaçlarına öncelik vereceklerdir. Örneğin, parasız ilk eğitim, ucuz ulaşım imkanları, dinlenme parkları yapmaları gerekir.

Yine, yaşlılar ve emekliler yaz-kış yaşayacakları sahil kentlerini tercih etmektedirler. Bu yörelerdeki Belediyeler de özellikle kış aylarında yaşlı ve emeklilere hitap edecek hizmetleri yapmalıdırlar.

Turistik yerlerde, turiste yönelik hizmetlere öncelik verilmelidir… Örneğin informasyon hizmetleri… Tuvalet gibi alt yapı hizmetlerine öncelik vermek gereklidir.

Büyük şehirlerde orta gelir gurupları ve entelektüel guruplar kalıyor… Dolayısıyla büyük şehirlerde kültürel faaliyetler… Tarihi doku önem kazanmaktadır.

Bu örnekler çoğaltılabilir. Yalnız burada hizmetleri planlarken öngörülecek yaklaşım önemlidir. Eğer Belediyeler kendi bölgelerinde yerleşik olanların ihtiyaçlarını dikkate alarak hizmet yaparsa, etkinlik artacaktır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir