İLK ÇEYREK BÜYÜME NEYİ GÖSTERİYOR?

GSMH ( Gayri Safi Milli Hasıla ) Belirli bir dönemde , örneğin üç ayda veya bir yılda, üretilen son malların veya yaratılan katma değerlerin toplamıdır..

Üretilen son mal , kullanıma hazır maldır.. Örneğin hesap yaparken eğer son malı alırsak yalnızca ekmeği almamız gerekiyor.. Ekmek için kullanılan buğday , un ve pişirme zaten ekmeğin içinde yer alıyor..

GSMH’yı Katma değer olarak hesaplamak istersek , o zaman ekmek için birer katma değer olan , buğday, un , pişirme’nin her biri bir katma değer olduğu için , bunların toplamını almak gerekir. Zaten bu katma değerlerin  toplamı da son mal olaran ekmek fiyatını vermektedir.

Büyüme  ise GSMH’ da  önceki döneme göre, örneğin 2006 yılının 2005 yılına göre , 2006 ilk çeyreğinin 2005 yılı ilk çeğreğine göre , ne oranda arttığını göstermektedir.. Bu artış üzerinedki enflasyon  enflasyonun etkisi de bertaraf edildikten sonra  etkisi bertaraf edilmelidir.

İşte 2006 ilk çeyreğinde , yani ocak- şubat ve mart ayılarında GSMH’ da  meydana gelen büyüme yüzde 6.3 oldu..

Yüzde 6.3 büyüme yüksek bir orandır.. Bilmemiz gereken..

1)   Bu oranda büyüme nasıl sağlandı ?

2)   Büyüme toplumsal refaha yansıdı mı ?

3)   Büyüme devam eder mi ?   sorularıdır.

1)İlk çeyrekte , en yüksek büyüyen sektörler ve büyüme oranları şöyle oldu: :

                  İnşaat yüzde ……….. .25.9

                  Ticaret yüzde ………..  7.4

                  İthalat vergisi………….14.7   

Büyüme oranların bakarsak , yüksek büyümede konut finasmanının ucuzlaması nedeniyle  inşaat sektöründe meydana gelen canlanma  ve düşük kurdan dolayı ithalattaki artışın etkisi büyüktür..

Öte yandan ilk çeyrekte, ihracattaki büyüme hızı yüzde 3.5’tir.. İthalattaki büyüme ise , yüzde 8.2 ‘dir.. Bu durum ithalata dayalı bir büyüme yaşadığımızı gösteriyor.

2)Sanayi sektöründeki büyüme diğer sektörlere göre  daha düşük oldu.. Yüzde 4.5.. Bu durum da yine sanayicinin düşük kur nedeniyle aramallarını ithal ettiğini ve bu ithalat nedeiyle içeride aramalı üretiminin daraldığını gösteriyor.  Sanayide büyüme oranının daha düşük çıkması , istihdamdaki artışında yetersiz olduğunu gösteriyor.. Ayrıca tarım sektöründe ise , büyüme sıfıra yakın çıktı.. yüzde 0.6.. yani Tarımda barınan 25 milyon insan büyümeden pay almadı.

Zaten ithalata dayalı büyüme , ülkenin cari açık vermesi ve borçlanması demektir..Bu gün veya yarın dışarıyakaynak çıkışı olacaktır..

4)   Bu büyümenin giderek düşmesi kaçınılmazdır.. Çünkü  mayıs 2006 ‘dan başlayarak failzerin  artması nedeniyle  konut kredileri pahalı olmuştur.. İnşaat sektöründe durgunluk başlamıştır.Yüksek reel faiz  Sabit sermaye yatırımlarının  daralmsına neden olacaktır.. Mayıs – haziranda 15 milyar dolar kaynak çıkışı olmuştur.. Ülke riski artmıştır.. Dış kredilerde daha pahalı olmuştur. Sıcak paranın , şu veya bu nedenle eninde sonunda çıkması kaçınılmazdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.