KÜRESEL YARIŞTA GERİ KALDIK

Türkiye İstatistik Kurumu, Birleşmiş Milletler ve diğer bazı uluslararası kurumların küresel dünya ya ait yaptıkları endeksleri ,  ‘’ Uluslararası Endeks’’ ler olarak düzenlemektedir. 

Bu Endekslerde seçilmiş ülkeler ekonomik, demokratik ve sosyal göstergeler itibariyle puan almakta ve sıralanmaktadır.   

Bu endekslere bakınca, Türkiye’nin: 

·         2015-2016 yılları itibariyle, diğer ülkelere göre daha geri sıralarda yer aldığı görülmektedir.

·         Geçmiş on – on beş yılda özgün değerlerde, küresel rekabette kan kaybettik ve daha geri sıralara düştük.

1. Ekonomik özgürlük endeksinin köşe taşları, Özel mülkiyet hakları, Kişisel tercih hakkı, Gönüllü mübadele ve serbest rekabettir. Türkiye Ekonomik özgürlük endeksinde, 159 ülke içinde 2008 yılında 65 sırada iken, 2016 yılında 90. sıraya geriledi.  

 

 

2. Doğrudan yabancı yatırım güven Endeksi, yalnızca 25 ülke için yapılmaktadır. Bu Endekste de, bir ülkede yapılan ekonomik ve politik, düzenlemelerin, doğrudan yabancı yatırım sermayesini nasıl etkilediği ölçülmektedir. Sıralamada en iyi puanı ABD almıştır. Türkiye 2015 yılında sıralamada 22 ülke olmuştur.2016 yılında ise 25 ülke listesi dışında kalmıştır. Oysaki 2005 yılında aynı endekste yerimiz 13 sıradaydı.   

3. Ekonomik Kırılganlık Endeksi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Kalkınma Politikası Komitesine hazırlatılmıştıştır.2015 raporuna göre Türkiye 145 ülke arasında, en kırılgan ülke olarak birinci sırada yer almıştır. 

Birleşmiş Milletlerin 145 ülke içinde bir ülkeye kasıtlı davranması her halde düşünülmez. 

 

4. Kalkınma göstergelerinde 92 ülke içinde, yüksek gurupta yer alıyoruz ve fakat yine de yarıdan sonra, 50 sıradayız.  

5. Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi, Cinsiyete dayalı ayırımları tespit etmek ve izlemek için yapılmaktadır. Türkiye bu endekste, Laik Demokratik bir toplum olarak, kendine yakışmayan bir sıradadır. 144 ülke arasında 130 sıradadır. En son sırada, Yemen gelmektedir.  

6. Uluslararası öğrenci değerlendirme Programı, PSA ‘ da biz 70 ülke içinde, matematikte 49, Okuma Becerisinde 50 ve Fen ‘de 52 sıradayız. Üstelik 2003 yılında aldığımız matematik ve Okuma Becerisi puanları daha yüksekti. 

7.Bilgi işlem teknolojilerinde 175 ülke içinde 70 sıradayız. Ortadan önde geliyoruz. Ancak 2002 yılında aynı ülkeler içinde daha ön sırada, 63 sırada idik. 2016 da geriye düştük.    

Bu tablo karşısında, Millet olarak, devlet olarak, hükümet olarak, küresel rekabette geri kalmaktan nasıl kurtuluruz? diye düşünmemiz ve adım atmamız gerekir. Başkanlık sistemine takıntıyla bu kayıplarımızı yeniden kazanamayız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir