KÜRESELLEŞTİRME BİZE HİÇ YARAMADI

Dünyada ortaya çıkan son dalgalanmadan en fazla etkilenen yine biz olduk.. Piyasalar sonradan toparlandı.. Ancak ekonominin çok fazla kırılgan olduğunu da gördük.

Kırılgan olması ve cari açık vermesi nedeniyle gelişmekte olan ülkeler içinde, küreselleşme sürecinden en zararlı çıkan ülke Türkiye oldu.

Türkiye mevcut iktisat politikalarını devam ettirdiği sürece de kaybedecektir. 

Rekabet gücünün kaybına yol açan faktörler ve uygulamalardan bazıları şunlardır:

1)Türkiye’nin  için elverişli olmayan kur politikası nedeniyle , siyasi iktidar döneminde , 2003 ile 2006 sonuna kadar geçen 4 yılda  ortaya çıkan cari açık  80 milyar doları geçti.   Cari açık döviz kaybı demektir..  Bu döviz kaybı, Dünyada verilen en yüksek savaş tazminatlarından daha yüksektir.

Cari açık bu şartlarda daha da artacaktır.. Çünkü yabancı sermayenin ve sıcak paranın  kar transferi arttı. Dış borç faiz yükü arttı.   

 

2) İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükü yüksektir. ( yüzde 42) bu durumda yatırımlarda  sermaye yoğun teknoloji tercih ediliyor.. Daha ucuz olan emek yoğun yatırımlar  tercih edilmiyor. Veya sermaye bu yükün daha düşük olduğu ülkelerde yatırım yapıyor..  Artık bizim sermayedar da içeride değil  yalnız dışarıda yatırım yapıyor..

AKP , 2008 yılından sonrası için bu yükü düşürme kararı aldı.. Ancak bakalım  o zaman kendisi olacak mı ?

3) Ar-ge ve teknoloji geliştirmek için , kaynak tahsis edilmiyor. Özel sektör de ar-ge için  kaynak ayırmıyor.. Çünkü Galbraiht ‘in dediği gibi ‘’işletmeler devletin egemenliği altında değildir.. Devlet onların yürütme kuruludur.’’

5) Fiziki yatırım yapmak için Doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor.. Gelen yabancı sermaye  özelleştirme nedeniyle gelen  veya bankalara ortak olan fırsatçı sermaye ve yine gayrimenkul alımı için gelen para  ve sıcak paradır.

7 ) Dünyada en yüksek reel faiz Türkiye’dedir.

8) Siyasi iktidar geldiği günden bu güne , devlet iç borçları ve Türkiye ‘nin dış borçları olarak hesap edersek , 150 milyar dolar borçlandı. Kısa vadeli dış borçlar 2002 sonunda 14 milyar dolar iken şimdi 50 milyar dolara  geçti.  Dış borç faiz yükünün artması da dışarıya kaynak çıkışına yol açtı.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir