KÜRESELLEŞMEDEN ZARARLI ÇIKTIK

Küreselleşme sürecine kadar , bir ülkenin diğer bir ülkeyi sömürmesi , fiili müdahele ile , imtiyazlarla olurdu..  örneğin , Osmanlının verdiği kapitülasyon imtiyazı.. veya Osmanlıdan alacaklı ülkelerin zorla vergi gelirlerine el koyması gibi..

Küreselleşme sömürünün şeklini değiştirdi.. Küreslleşme süercinde Gelişmiş ülkelerin küreselleşme ve sermayenin serbest dolaşmasına gösterdikleri dikkat , gelişmekte olan ülkelerden kaynak transfer etmek içindir. Bu nedenle Artık Fiili müdahale yok.. IMF aracı var..  Bu araç yoluyla dikte ettirilen politikalar var.. Temsilciler var.

Bu yolla Türkiye  dünyada en fazla kan kaybeden ülke oldu.. Başka bir ifade ile IMF , IMF reçeteleri  ve bu reçeteleri uygulayanlar:

Kapitülasyonlardan daha fazla kaynak kaybına neden oldular..

Düyunu Umumiye idaresinden daha fazla devletin zafiyetine ve   dejenere edilmesine  sebep oldular .

Ülke kaynakları radikal dinci düşünce odaklarına tahsis edildi..

Bu kayıplar, teorik düzeyde veya tahmin şeklinde değil , gözle görünen ve elle tutulan kayıplardır.

1)Yeni Kapitülasyonlar nedeniyle kaynak kaybı :

  1. AKP iktidarında , 4 yılda 50  milyar dolar cari açık..
  2. Sıcak para şimdiye kadar takriben 10 milyar dolar kar tarnsfer etti..
  3. IMF için ve kısa vadeli dış borçlar için ödenen yüksek reel faizlerin toplamı 5 milyar dolardan  fazla oldu.
  4. Karlı işletmelerin ve Tekel firmaların özelleştirilmesi nedeniyle yurt dışına kaynak çıkışı oldu.. Oluyor. ( bunlar birkaç yılda getirdiklerinden  çok fazla kaynak  götürmektedirler..

2) Düyunu Umumiye ‘den fazla devlet zafiyeti:

  1. IMF ile stnad-by düzenlemesinde , ‘’yolsuzlukların takibi ve önlenmesi  Başbakanlık yüksek denetleme kurulu , Maliye bakanlığı müfettişleri ve Dünya bankası uzmanlarının işbirliği ile yapılacaktır.’’ Deniliyor.. Dünya Bankası halen yolsuzluk raporları hazırlatıyor.
  2. IMF , Bütçe , vergi , borç gibi mali konularda mutlak söz sahibi ve birçok mali konu IMF’ nin iznine bağlıdır.
  3. ABD’nin kredi şartlarında , siyasi ve askeri karşılıklar yer alıyor. ( Irak işgali öncesi dış yardım ve  kredide yer aldığı  gibi )

3)Araplara peşkeşler.

Suudi kralına sevda tepesi verildi..Ofere kuşadası verildi.. El Maktuma leventteki yerin sözü verildi.. Vb.

Ne gariptir ki dünya arap petrollerinin peşinde .. Arapları Sömürmek istiyor.. Araplarda bizi sömürüyor..

Bu garipliği sermaye çekmek gibi gerekçelerle izah etmek mümkün değildir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.