KÜRESELLEŞMEDEN ÇOK KAN KAYBETTİK

AKP  iktidarı ve bu iktidarı destekleyenler , ekonomide başarı hanesine mutlaka ihracat artışını da yazıyorlar.. Ayrıca yine mutlaka  IMF olan borçların bir kısmının ödenmesinden söz ediyorlar .

 

Gerçekten de ihracatımız arttı.. Ancak tek başına ihracatın artması bir anlam ifade etmez.. İthalata ve daha da önemlisi , dış ticaret açığına bakmak gerekir.

 

2002 – 2006 sonu itibariyle dört yıl içinde ithalat ihracattan  daha hızlı arttı.. Sonuçta 2006 yılında  dış ticaret açığı 52  milyar dolara yükseldi. Bu açık her yıl artıyor.. Örneğin 2006 yılında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında arttı.

 

 

Yine 2006 yılında dış işlemler cari açığı da 32 milyar doları geçti. 

Aslında gelişmekte olan ülkeler içinde, küreselleşme sürecinden en zararlı çıkan ülke Türkiye oldu.. Zira Türkiye mevcut ekonomi yönetimi anlayışı içinde ve uygulamakta olduğu kur politikası nedeniyle rekabet gücünü kaybetti.

 

Rekabet gücünün kaybına yol açan faktörler ve uygulamalardan bazıları şunlardır:

 

4 YILDA  5  GAP KAYBETTİK

 

Türkiye için elverişli olmayan kur politikası nedeniyle , siyasi iktidarın dört yılında  150 milyar dolarlık dış ticaret açığı ve 79 milyar dolarlıkta cari   açık ortaya çıktı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE CARİ AÇIK ( MİLYAR DOLAR )

YILLAR         DIŞ TİCARET AÇIĞI     CARİ AÇIK

———-         —————————-      —————

2003………………22.4…………………….8.1

2004………………34.4…………………   15.6

2005………………43.3………………….. 23.2

2006                  52.0………………….  32.0

TOPLAM………  152.1………………….. 78.9

 

Bu cari açığın finansman şekli bu gün  sıcak para vedış borçla yapılıyor.. Bu gün yüksek reel faiz ve  kırılgan bir ekonomi olarak ortaya çıkıyor.. Yarın dış borç ödeme ve dolayısıyla reel sektördeki sıkıntılar ve işsizlik olarak ortaya çıkacaktır.

 

Cari açık  döviz kaybı demektir.. 4 ortaya çıkan bu  79 milyar dolarlık kayıp   Dünyada verilen en yüksek savaş  tazminatlarından daha yüksektir.

 

Bir karşılaştırma yapmak , cari açıkla ortaya çıkan kaynak kaybımızn 5 tane GAP kadar olduğunu söyleyebiliriz.. Demirel ‘’GAP’ ı gaptırmam ‘’dedi… Ancak görülüyor ki  AKP cari açık yoluyla 5 GAP harcadı.

 

Merkez bankasının faizi yüksek , kuru  aynı düzeyde tutacağını açıklaması gösteriyor ki Cari açık bu şartlarda daha da artacaktır.. Artan cari açık yeni sıcak parayla karşılanacaktır.

 

2006 sonuncu çeyreğinde büyüme oranları bize şunu gösterdi : ‘’Yabancıya satılan karlı işletmeler dışarıya kar ve sıcak para da faiz transfer etti. ( Bu nedenle GSYİH , GSMH’dan daha büyük çıktı )   ‘’

 

NE YAPMALIYIZ ..

 

İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükü yüksektir. ( yüzde 42) bu durumda yatırımlarda  sermaye yoğun teknoloji tercih ediliyor.. Daha ucuz olan emek yoğun yatırımlar  tercih edilmiyor. Veya sermaye bu yükün daha düşük olduğu ülkelerde yatırım yapıyor.. Bu güne kadar , dışarıda fiziki yatırım yapmak için çıkan sermaye 10  milyar dolar oldu.. Bu yükü düşürmek gerekiyor.. Bu gibi yollarla emek yoğun yatırımları teşvik etmek gerekir.

 

 Ar-ge ve teknoloji geliştirmek için , kaynak tahsis edilmiyor. Özel sektör de , kaynak ayırmıyor.. Amerikalı Galbraiht ‘in dediği gibi ‘’işletmeler devletin eğemenliği altında değildir.. Devlet onların yürütme kuruludur.’’

 

Doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor.. Gelen yabancı sermaye  özelleştirme nedeniyle gelen  veya bankalara ortak olan fırsatçı sermaye, gayrimenkul alımı için gelen para  ve sıcak paradır.. Kur politikasını değiştirmek şart oldu.

 

Enerji fiyatları göreli olarak yüksektir…

 

 Reel  faizler yüksektir. Yüksek reel faiz üretim için gerekli olan  fiziki yatırımları engelliyor. Sıcak para politikasını  değiştirmeliyiz.

 

Siyasi iktidar geldiği günden bu güne , devlet iç borçları ve Türkiye ‘nin dış borçları olarak hesap edersek , 140  milyar dolar borçlandı. Kısa vadeli dış borçlar 2002 sonunda 14 milyar dolar iken şimdi 44 milyar dolara çıktı. Dış borç faiz yükünün artması da dışarıya kaynak çıkışına yol açtı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir