KÜRESELLEŞME BİZE HİÇ YARAMADI

Dünyada ortaya çıkan son dalgalanmadan en fazla etkilenen yine biz olduk. Piyasalar sonradan toparlandı. Ancak ekonominin çok fazla kırılgan olduğunu da gördük.
Kırılgan olması ve cari açık vermesi nedeniyle gelişmekte olan ülkeler içinde, küreselleşme sürecinden en zararlı çıkan ülke Türkiye oldu.
Türkiye mevcut iktisat politikalarını devam ettirdiği sürece de kaybedecektir. 

Rekabet gücünün kaybına yol açan faktörler ve uygulamalardan bazıları şunlardır:
1) Türkiye için elverişli olmayan kur politikası nedeniyle, siyasi iktidar döneminde, 2003 ile 2009 sonuna kadar geçen 7 yılda  ortaya çıkan cari açık 167 milyar doları geçti. Cari açık döviz kaybı demektir. Bu döviz kaybı, Dünyada verilen en yüksek savaş tazminatlarından daha yüksektir.
Cari açık bu şartlarda daha da artacaktır. Çünkü yabancı sermayenin ve sıcak paranın kâr transferi arttı. Dış borç faiz yükü arttı.
2) İstihdam üzerindeki vergi ve prim yükü yüksektir. Prim %37-%40 arasındadır. Bu oran çok yüksek bir orandır. Bu durumda yatırımlarda  sermaye yoğun teknoloji tercih ediliyor. Daha ucuz olan emek yoğun yatırımlar tercih edilmiyor. Veya sermaye bu yükün daha düşük olduğu ülkelerde yatırım yapıyor. Artık bizim sermayedar da yalnız içeride değil  dışarıda yatırım yapıyor.
3) Ar-Ge ve teknoloji geliştirmek için kaynak tahsis edilmiyor. Özel sektör de Ar-Ge için kaynak ayırmıyor. Çünkü Galbraiht’in dediği gibi  “İşletmeler devletin egemenliği altında değildir. Devlet onların yürütme kuruludur.”
4) Fiziki yatırım yapmak için doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Gelen yabancı sermaye özelleştirme nedeniyle gelen veya bankalara ortak olan fırsatçı sermaye ve yine gayrimenkul alımı için gelen para ve sıcak paradır.
5) Bugün bile reel faizler Avrupa Birliği ortalamasından yüksektir.
6) Siyasi iktidar geldiği günden bugüne, devlet iç borçları ve Türkiye’nin dış borçları olarak hesap edersek, 200 milyar dolardan fazla borç aldı. Kısa vadeli dış borçlar 2002 sonunda 14 milyar dolar iken şimdi 60 milyar doları  geçti. Dış borç faiz yükünün artması da dışarıya kaynak çıkışına yol açtı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir