KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

5582 Sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 24 maddesine, geçici bir madde eklenmesine ilişkin kanun teklifim gerekçeleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Prof. Dr. Esfender Korkmaz

İstanbul Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

 

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan, ekonomik kriz giderek derinleşmektedir. Ekonomik kriz nedeniyle, birçok firma üretimini durdurmuş veya üretimine ara vermiştir. İç ve dış talebin daralması nedeniyle, Sanayi sektöründe ve hizmetler sektöründe firmalar, faaliyetlerini daraltmış ve bu çerçevede maliyetleri düşürücü önlemler almıştır. Birçok işyeri yukarıdaki sebeplerle işçi çıkarmıştır.

 

TÜİK’ in Ekim 2008 ayı için açıkladığı işsiz sayısı, bir önceki yıla göre 385.000 kişi artmıştır. İş aramayıp iş başı yapmaya hazır olan, işsiz sayısı da aynı dönemde 169.000 kişi artmıştır. Krizin başlangıcında ortaya çıkan Toplam işsiz sayısındaki 554.000 kişilik artış, büyüme oranının sıfır ve sıfırın altında olması beklenen 2008 4.çeyrek ve 2009 yılında daha çok artacaktır.

 

Dünya ve Türkiye’de yaşanan bu ekonomik kriz, uygulanan ekonomik politikaların devleti güçsüz kılmasına ve piyasanın spekülatif yapı kazanmasına neden olmuştur. Aynı zamanda reel sektör-finans sektörü dengesinin bozulması ve finans sektörünün balon yapmasına yol açmıştır.

 

Ekonomik krizlerde siyasi iktidarların görevi, krizin derinleşmesini ve sosyal patlamayı önlemek için ekonomik ajanlara destek sağlamaktır. Bu desteklerin, yalnızca reel sektör ve finans sektörü ile sınırlı olması yetmez aynı zamanda tüketici ve özellikle çalışan kesimde işsiz kalanları dikkate alması gerekir.

 

Bu nedenlerle, krizin ağırlaştığı, 2008 yılı birinci yarısından itibaren işten çıkarılmış olan işsizler ile krizin süreceği anlaşılan 2010 birinci yarısı sonuna kadar, işten çıkarılacak işsizlerin varsa konut kredilerinin bir yıl süre ile dondurulması gerekir. Bu bir yıl içinde bu işsizler, satın aldıkları konutları kaybetmemiş olacak ve önlem alma imkanlarını araştırmak için zaman kazanmış olacaklardır.

 

Konut kredisi veren bankalar ve kuruluşların mağduriyetini önlemek için işsizlerin ertelenen konut kredilerinin bir yıllık faizi işsizlik sigortası fonundan karşılanmalıdır.

 

İşsiz kalanların aldıkları Konut kredisi, döviz cinsinden ise faizi ve bir yıl sonra ve eğer doğarsa kur farkı yine işsizlik sigortası fonundan ödenmelidir.

 

Bu yolla işsizlik sigortası fonu gerçek işlevini görmüş olacaktır.

 

TOKİ’ den konut almış ve fakat işsiz kalmış olanların, aylık taksitleri de bir yıl ertelenmelidir. Bu ertelemeden dolayı, işsiz kalanların başkaca bir yükümlülük altına girmemeleri gerekir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

Geçici Madde: Bu maddenin amacı, konut finansman sistemine göre veya TOKİ’ den konut almış ve fakat işsiz kalmış olanların, konutsuz kalmasını önlemektir.

 

Madde 2: Yürürlük maddesidir.

 

Madde 3: Yürütme maddesidir.

 

5582 SAYILI KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN 24 MADDESİNE, GEÇİCİ BİR MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

Madde 1 – 5582 sayılı konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 24 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

Geçici Madde 1 – 1 Temmuz 2008 ile 30 Haziran 2010 arasında işsiz kalan, işçi memur ve bağımsız çalışan Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlılardan bir konut finansmanı kuruluşu bankadan konut kredisi yoluyla konut satın almış olanlar ile TOKİ’ den vadeli konut satın almış olanların ödemekte oldukları konut kredisi taksitleri veya TOKİ’ ye ödedikleri aylık taksitler bir yıl ertelenir. Bu kredilerin geri ödeme süreleri de otomatik olarak bir yıl uzatılır.

 

Türk Lirası ile alınmış kredilerde bir yıl süre ile ertelenen taksitler için bankalara Merkez bankasının gecelik (o/n) borç verme faiz oranı kadar faiz, döviz cinsinden kredilerde LİBOR artı 4 puan faiz uygulanır. Bu faizler işsizlik sigorta fonundan ödenir. Ertelenen kredilerde, kur kaybı olursa, bu kayıpta işsizlik sigortası fonundan ödenir.

 

Madde 2 – Bu kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3 – Bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir