KOBİ BORSALARI KURULMALIDIR

SPK Başkanı, borsada işlem gören şirketlerin batması halinde bu hisselere yatırım yapan yatırımcıların 100 bin TL’ye kadar olan tasarruflarının devlet garantisine alınacağını söyledi. Bireysel yatırımcıyı koruma fonu limiti 50 bin TL’den 100 bin TL’ye çıkarılacak.   Bu yolla küçük yatırımcılar da borsaya çekilmek isteniyor.

 

 

 

Sermaye piyasasında  iş yapan borsalar , küçük tasarrufların toplanıp , yatırımlara yönlendirilmesinde  önemli işleve sahiptir. Özellikle bizde  Borsa bir kumar alanı olarak görülüyor.  Küçük tasarruflar borsaya gitmekten korkuyor.

 

Küçük tasarrufların değerlendirilmesi , borsa içinde yeni bir yapılanmaya gidilerek ayrı borsalar oluşturulması veya KOBİ’ borsaları kurulması yoluyla olabilir.

 

KOBİ’lerin borsaya kote edilebilmeleri için mevcut kotasyon koşullarında değişiklikler yapılması gerekmektedir. Birçok ülkede  ve Türkiye de Yasal mevzuatın buna izin vermemesi nedeniyle ayrı bir borsa altında oluşuma gitmek  tercih edilmektedir.

 

Söz gelimi , Kore’de 1996 yılında kurulan KOSDAQ, 1999 yılında KOSDAQ borsası olarak faaliyete geçmiştir. Kuruluş amacı ileri teknoloji şirketleri ve KOBİ ‘lere finansman sağlamaktır. Devlet desteği ve vergi kolaylıkları sağlanmıştır. Dünyanın  en başarılı KOBİ borsası sayılmaktadır.

Öte yandan Küresel rekabet , doğal olarak  KOBİ’ler arasında  da  rekabetin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle bütün ülkeler KOBİ’ lere yoğun destek vermektedir. Türkiye de KOBİ’ler desteklenmektedir. Ancak asıl sorun KOBİ’ borsası oluşturarak KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak ve onları devlet eline bakmaktan kurtarmaktır.

Türkiye de KOBİ’lerin  başta gelen sorunlarından birisi , AKP iktidarının uygulamakta olduğu sıcak para ve düşük kur politikasıdır. Bunun içindir ki sanayi kuruluşları KOBİ’lerin ürettiği aramalı ve hammaddeyi dışarıdan ithal etmektedir. Bu durum KOBİ’lerin rekabet gücünü düşürmüştür. Söz gelimi , İplik ve deri üreten birçok KOBİ’ kapanmıştır. Bu nedenle Türkiye de KOBİ’ler ve KOBİ’ yatırımları en az kur farkı kadar devlet desteği almalıdır.

Anadolu  şehirlerinde  , herkes birbirini tanır… KOBİ’leri ve KOBİ ortaklarını iyi bilir. Eğer KOBİ borsaları oluşursa , halk tarafından iyi ve namuslu bilinen , halkın güven duyduğu KOBİ’lerin hisse senetleri ve tahvillerine de güven olur. Herkes ne yaptığını bilir.

KOBİ borsaları Türkiye de yılan hikayesine döndü. 5 yıl önce İMKB içinde  , Gelişen İşletmeler Piyasası AŞ (GİPAŞ) adıyla kurulacak borsanın , 2008 yılbaşında devreye gireceği  ve  bu sayede ‘küçük ve orta büyüklükteki işletmeler’in (KOBİ) finansman sorununun çözüme kavuşacağı  açıklanmıştır. Ne var ki 4 yıl geç adım atılmış ve bu gün GİPAŞ’ta yalnız 2 firma var… 3 firmada yeni başvurmuştur. 

Oysaki KOBİ borsalarının Anadolu da ayrı borsalara olarak KOBİ’lerin yoğun olduğu , Gaziantep , Denizli gibi şehirlerde  kurulmasının ve KOBİ ‘lerin halka açılmasının sayısız yararı olacaktır.

  • KOBİ’ borsaları ve KOBİ’lerin halka açılması , Toplam tasarrufların artması ve yatırımların artmasında etkili bir yoldur. Zira Türkiye de toplam tasarrufların Milli gelire oranı 2000 yılında yüzde 20 dolayında iken , şimdi yüzde 12 – 13  arasına geriledi. Bu şartlarda Dağınık tasarruflar bu borsalarda toplanacak ve yatırıma aktarılacaktır.
  • KOBİ’lerin finansman sorunlarına yardımcı olacaktır.
  • KOBİ’ler daha şeffaf olacak , daha iyi tanınacaktır.
  • Şirketlerin halka açılması , profesyonel yönetime geçilmesine imkan verecektir.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir