KEY MAĞDURİYETİ NASIL ÖNLENİR?

AKP Hükümeti, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerini rölantiye aldı. 2007’de çıkan yasada, KEY ödemelerinin 6 ay içinde, liste hazırlanarak ödenmesi öngörüldü. Ancak iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, birçok insan hakkını alamadı.


Aslında “Konut Edindirme Yardımı” olarak adlandırılması, KEY’lerin devlet tarafından, işçi, memur ve bunların emeklilerine devlet tarafından yardım şeklinde algılanmasına neden oluyor. Ne var ki bu paraların önemli bir kısmı çalışanın cebinden çıktı. 1987 başı ile 1995 sonu arasında, 9 yıl işçi, memur ve emeklilerden yılları arasında yüzde 2 ile yüzde 4 arasında kesinti yapıldı. Ayrıca devlet de katkı yaptı.


AKP iktidarı bütçe açıkları nedeniyle, KEY ödemelerini sürüncemede bırakıyor. 2009 bütçe kanunu ile hak kazananlarla ilgili listenin hazırlanması için 8 aylık süre verildi. SGK’nın 28 Haziran 2009 tarihine kadar KEY ödeme listelerini hazırlayıp, tasfiye halindeki Emlak Bankası’na göndermesi öngörüldü. Ancak, SGK öngörülen sürede bu listeyi tamamlayamadı. Listeyi ancak 30 Temmuz 2009 tarihinde gönderdi.

Şimdi tasfiye halinde Emlak Bankası, listelerin zamanında gönderilmediğini ve hatalar olduğunu ileri sürerek KEY ödemelerini yapmıyor. Yasa çıkarılmadan ödeme yapılmasının mümkün olmadığını açıklıyor.

 

Gerçekte ise yasada KEY listeleri için öngörülen süre, hak sahiplerini tespit etmek için öngörülen ihtiyari bir süredir. Şekli şarttır. Sürenin aşılmış olması, hak sahiplerinin tespit edilmiş haklarını ortadan kaldırmaz.


AKP iktidarı artan bütçe açıklarını düşürmek için, işçinin birikmiş fonlarını kullanıyor. Bütçe açıklarının maliyetini çalışanın sırtından çıkarıyor. İşsizlik Fonunu kullanması, 2010 yılında memura, ortalama hedef enflasyonda kalan ortalama yüzde 3.7 oranında zam yapması ve KEY ödemelerini geciktirmesi bu uygulamanın örnekleridir.


KEY ödemelerinde, hükümetin manipülasyon yapmasını önlemek ve hak edenlerin mağduriyeti önlemek için, mevcut yasada değişiklik yapılarak, tereddütlerin ortadan kaldırılması gerekir.
Ayrıca kamu kurumlarının birbirini suçlaması, örneğin Emlak Bankası’nın SGK’yı suçlaması veya tersi gibi devletin itibarını sarsacak yanlışları da önlemek gerekir.


Yeni yasa ile,
Mevcut yasada, işçi-memur ve emeklilerin başvuru şartı var. Bu şartı kaldırmak gerekir.
Aslında Devletin kimden ne kadar KEY kesintisi yaptığının kayıt altında olması gerekir. Ayrıca başvuru istemenin nedeni, unutulma ve diğer nedenlerle bir kısım KEY ödemesinin devlette kalmasını sağlamaktır. Devletin bu gibi bir haksızlık içinde olması doğru değildir.


KEY ödemelerinin SGK (Emekli Sandığı, SSK gibi) kayıtlarından ve ilgili kuruluşlar tarafından çıkarılması ve ödemenin yapılmasına imkan getirilmesi gerekir.


KEY ödemesine hak kazanmış olanların bu alacaklarının gecikmesi tazminata bağlanmalıdır. Bu güne kadar hak ettiği parayı alamayanlara devletin gelir vergisi gecikme faizine eşit faiz tahakkuk ettirmesi gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir