KEY Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişknin Kanun Teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

22.5.2007 tarihli ve 5664 sayılı “Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme yapılmasına Dair Kanun” da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim, gerekçeleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Esfender Korkmaz

İstanbul Milletvekili

 

Genel gerekçe

5664 sayılı yasanın üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçtiği halde, Konut Edindirme Yardımı ödemesi yapılmayanların sayısı 2 milyon dolayındadır.

KEY ödemeleri 5664 sayılı yasanın çıktığı Mayıs 2007 den itibaren, sorun yaşıyor. Yasanın öngördüğü listenin ilanı sık sık yeni takvime bağlandı.

2009 bütçe kanunu ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2 aylık süre” ibaresi, “8 aylık süre” ye çıkarıldı. Bu süre ile SGK’ nun 28 Haziran 2009 tarihine kadar KEY ödeme listelerini hazırlayıp, tasfiye halindeki Emlak Bankasına göndermesi öngörüldü.

SGK öngörülen sürede bu listeyi tamamlayamadı. Listeyi ancak 30 Temmuz 2009 tarihinde gönderdi.

Şimdi Banka, listeler zamanında gönderilmediğini ileri sürerek KEY ödemelerini yapmıyor.

Yasada KEY listeleri için öngörülen süre, hak sahiplerini tespit etmek için öngörülen ihtiyari bir süredir. Sürenin aşılmış olması, hak sahiplerinin tespit edilmiş haklarını ortadan kaldırmaz. Başka bir ifade ile şekli şart olan süre, esasa ilişkin hak sahiplerinin tespit edilmiş haklarını ortadan kaldırmaz.

Bununla birlikte, KEY ödemelerinin yapılmasında, mağduriyeti önlemek için, yasada değişiklik yapılarak, tereddütlerin ortadan kaldırılması gerekir.

Bu anlamda, bu yasa teklifinde, hak sahiplerinin mağduriyetini önlemek için, başvurunun ve ödemenin takvime bağlanması ile ilgili hükümler kaldırılmıştır.  İlgili kurumların listeleri eksiksiz hazırlaması için; bir yıllık yeni süre verilmiştir.

Ayrıca, başvursun veya başvurmasın, KEY ödemelerinin SGK (Emekli Sandığı, SSK gibi) kayıtlarından ve ilgili kuruluşlar tarafından çıkarılması ve başvuru olmazsa dahi, ödemenin yapılmasına imkan getirilmesi de bu teklifte düzenlenmiştir.

Ayrıca Bu kanun teklifi ile Kamu kurumlarının birbirini suçlaması önlenmiş olacaktır.

 

Madde Gerekçeleri:

Madde 1) 5664 sayılı kanunun 3 maddesinde,  hak sahiplerinin hak kaybına neden olan süre sınırlamaları kaldırılmıştır.

Madde 2) Konut edindirme yardımı olarak kesinti yapan kurumların, hak sahiplerinin listesini müracaata bağlı olmadan doğrudan düzenleyerek hak kaybının önlenmesi amaçlanmıştır.

Müracaat edilmediği takdirde, kanunda var olan hak kaybının önlenmesi için, ilgili kurumların listeleri resen yapmaları öngörülmüştür.

İlgili kurumların bu listeleri eksiksiz hazırlaması için, bir yıllık süre verilmiştir.

31 Ekim 2009 tarihine kadar, KEY ödemesi alamayanların mağduriyetini önlemek için, bu tarihten sonra Gelir vergisi gecikme faizi kadar faiz tahakkuk etmesi öngörülmüştür.

Madde 3) 5664 sayılı kanun ile bu kanunla yapılan değişiklikler arasında doğabilecek her türlü çelişkiyi önlemek amacıyla genel bir kural olarak getirilmiştir.

Madde 4)Yürürlük tarihini belirler.

Madde 5) Yürütme maddesidir.

 

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme yapılmasına Dair Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi

Madde 1) 5664 sayılı kanunun 3 maddesinde yer alan, hak sahiplerinin belirlenmesi ile ilgili olan süreler kaldırılmıştır.

Madde 2) 5664 sayılı yasanın 5 maddesinden sonra, ek 5 olarak gelmek üzere, aşağıdaki madde eklenmiştir.

Madde Ek:5 )  31 Ekim 2009 tarihine kadar, KEY ödemesi yapılmayan hak sahiplerini gösteren listeleri, ilgili kurumlar hak sahibinin başvurusu olmadan hazırlayıp, bir yıl içinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine bildirmek zorundadır.

Hak sahiplerinin başvuru yapmamış olması, hak kaybına neden olmaz.

Hak sahibi süreye bağlı olmaksızın, hakkını arayabilir.

Her ne sebeple olursa olsun, 31 Ekim 2009 tarihine kadar KEY ödemesi almamış olanlara, bu tarihten sonra yapılacak KEY ödemeleri için, bu tarihten başlayarak Gelir vergisi gecikme faizi kadar faiz tahakkuk ettirilir. Bu faiz hak sahibine KEY ödemesi ile birlikte ödenir.

Madde 3) 5664 sayılı kanunun, bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 ) Bu kanun, 31 Ekim 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 5) Bu kanunu hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir