KEY Araştırma Önerisi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerinin önemli bir bölümüne, eksik ödeme yapılması ya da hiç ödeme yapılmamasının gerekçelerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

GEREKÇE

Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun, 22.5.2007 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 30.5.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yasa uyarınca yaklaşık 8,5 milyon hak sahibi belirlenmiştir.

Tüm hak sahiplerine ödeme yapılması için yasada 6 aylık süre verilmiştir. Ne var ki, aradan iki sene 5 ay geçmiş olmasına rağmen, bu hak sahiplerinin önemli bir kısmı haklarını alamamıştır. Ödeme yapılanlar içinde ise 1.5 milyon hak sahibi de hakkını eksik almış ve bunlar da mahkemelere gitmiştir.

KEY ödemesine hak kazananlara, yasada öngörülen 6 aylık sürede ödeme yapılmayınca, bu defa 2009 bütçe kanunu yeniden liste hazırlanması için 8 aylık süre verilerek, SGK’ nın 28 Haziran 2009 tarihine kadar KEY ödeme listelerini hazırlayıp, tasfiye halindeki Emlak Bankasına göndermesi öngörülmüştü. Ancak, SGK öngörülen sürede bu listeyi tamamlayamadı. Listeyi ancak 30 Temmuz 2009 tarihinde gönderdi. Ne var ki, ilgili kurumlar bu defa bu şartlarda ödeme yapılamayacağını ilan ettiler.

Tasfiye halindeki Emlak Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı, 8.9.2009 tarihinde Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, “Kurumların değerlendirmeler sonucu hazırladıkları yeni listelerin gönderilme tarihinin en son 28 Haziran olduğunu, bu tarihten sonra gelenleri kabul etme imkânı olmadığını” belirtmiştir.

Gerçekte ise, gönderen bir kamu kurumu olan SGK’ dur. ÖDEYECEK olan da, tasfiye halindeki Emlak Bankası hesabına Hazinedir.

Yasada KEY listeler için öngörülen süre, hak sahiplerini tespit etmek için öngörülen ihtiyari süredir. Şekli şarttır. Sürenin aşılmış olması, hak sahiplerinin tespit edilmiş haklarını ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde kamu kurumlarının ihmali, kamu ya hak sahiplerinin hakkının engellenmesi hakkını doğurmaz. İhlalin hesabının kamu hukuku ve idare hukuku çerçevesinde görülmesi gerekir.

KEY hesapları SSK ve Emekli Sandığı ile ilişkili olan yurttaşlarımıza ait hesaplardır. Her yurttaşımızın ne kadar süre ile sosyal güvenlik kurumları iştirakçisi oldukları, hangi işyerlerinde ne kadar süre ile çalıştıkları, hangi tarihte emekli olabilecekleri gibi bilgiler sosyal güvenlik kurumlarında mevcuttur. Bu nedenle, bilgileri sosyal güvenlik kurumlarında mevcut olan yurttaşlarımıza KEY ödemelerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılamaması en hafif değimiyle tam bir iş bilmezliktir.

Çalışanlarının sosyal güvenlik kurumlarındaki bilgileri teyit edilmek suretiyle bu yurttaşlarımıza ödemelerin yapılması zor değildir. Buna rağmen, “yasal düzenleme yapmak gerekir” şeklinde mazeret, siyasi iktidarın KEY ödemelerini yapmak niyetinde olmadığını gösteriyor. İktidar, artan bütçe açıklarını düşürmek için, işçinin işsizlik fonu gibi birikmiş fonlarını kullanıyor. Bütçe açıklarının maliyetini çalışanın sırtından çıkarıyor. KEY ödemelerinin geciktirmesi de yine bu uygulamanın örnekleridir.

Öte yandan, tasfiye halindeki Emlak Bankası kayıtları ile ilgili kamu oyunda bazı tereddütler mevcuttur.

Bütün bu sorunların araştırılması, gerçeklerin anlaşılması ve KEY ödemeye hak kazananların mağduriyetinin önlenmesi için, Meclis araştırması gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir