KARS-TİFLİS-BAKÜ DEMİRYOLU

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının açılışına Cumhurbaşkanı Sezer, “Türkiye’nin önem verdiği bir proje de doğu ile batı arasında kesintisiz biçimde demiryolu ulaşım ağı kurmaktır… Bu kapsamda Kars-Tiflis-Bakü arasında gerçekleştirilecek demiryolu ağının yalnızca Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya’yı birbirine bağlamakla kalmayacak aynı zamanda tarihsel ipek yolunu 21. yüzyılda yeniden yaşama döndürecektir…” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımızın Kars-Tiflis- Bakü Demiryolu projesiyle ilgili  Azerbaycan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, Türkiye’nin yüzyıllık rüyası için ,umut verici olmuştur.

Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu projesi öteden beri düşünülen bir projedir. Ancak 1970’li yıllarda Resmi proje haline getirilmiştir.

Bu projeler son 35 yılda zaman zaman gündeme getirilmiştir… Son DLH tarafından hazırlanan proje, Kars’tan başlayıp, Çıldır gölü kenarından geçerek Gürcistan‘a ulaşmaktadır.  Bu projenin 2001 yılında  kredisi de bulundu. Ancak o zamanlar Hükümet  uygulamaya koymadı.

Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi Türkiye açısından “olmazsa olmaz” cinsinden bir projedir.

1) Proje tamamlanınca, Türkiye Hazar Denizi yoluyla Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne bağlanmış olacaktır. Dünyanın en önemli petrol-doğalgaz yataklarının bulunduğu ve 200 milyon Türk asıllı nüfusa sahip Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanacaktır.

Gürcistan, Azerbaycan  ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ticaretimiz artacaktır.

Hükümetler, her ne hal ise sınır ticaretini dar tutmaktadır. Bu nedenle sınır komşumuz  Gürcistan’la yaptığımız  ticaret potansiyelin çok altındadır. Demiryolu yapılması bu potansiyelin kullanılmasına imkan verecektir

2) Kaldı ki  Demiryolu, bütün bu ülkelerle  olan siyasi ilişkilerimizin daha da gelişmesini sağlayacaktır.

3) Kars-Ardahan yöresi yıllardır yoğun göç veren bir bölgedir. Bu bölgenin geçim kaynağı olan hayvancılık, gelmiş geçmiş hükümetlerin yanlış tarım politikası nedeniyle tamamıyla çökmüştür. 1950’li yıllardan sonra Rusya’ya canlı hayvan ihracatı yapılmış. On-on beş yıl bu yüzden yörede 1960’lı yıllardan sonra bu gelir kesilmiştir… Demiryolunun açılması, bu yöreye yeniden canlılık getirecektir. Göçü önleyecektir.

4) Proje fizibilitesi olan bir projedir… 4-5 yıl içinde kendini amorti edeceği hesaplanıyor.

5) DLH projesine göre alınacak 500 veya 600 milyon dolar kredinin 370 milyon doları Türkiye içinde harcanacaktır. Kalan kısmı   da, Gürcistan ve Azerbaycan da harcanacaktır. Veya bu ülkeler ayrıca kaynak bulacaklardır… Bu kredi hem gelir artışı yaratacaktır. Hem de dış kaynak girişi sağlanmış olacaktır.

Ben, Kars-Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı ve şahsım adına bu projeyi çok savundum… Çok takip ettim… Bir ara, 2002 yılı için bütçeye sembolik bir rakam da  koydurduk… Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’te aynı şekilde bu yolu devam ettiriyor… Ayrıca Gürcistan’ın tek Türk Milletvekili Kemal Murathanov‘da Gürcistan‘da ve Azerbaycan‘da  çalışıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.