Kadın Haklarının Neresindeyiz ?

Çağımız da kadın haklarında bütün dünyada ilerleme var. İslam ülkelerinde ise bir yerde küresel baskıya dayanan niyet açıklaması var ve fakat hiçbir ilerleme yoktur.

Suudi prensin kadınların araba kullanması ve sinemaya gitmesini serbest hâle getirmesi ve bunu Suudilerin hak olarak lanse etmesi radikal İslam’ın kadın haklarında ne kadar geride kaldığının göstergesidir.

İslam’ın kadına biçtiği sosyal imkanlar sınırlıdır. Bu sınır ancak islamda güncelleme yapılarak veya laik bir anlayış varsa genişleyebilir. Bunun içindir ki Atatürk, Türkiye’de kalkınmanın ve insani gelişmenin ancak laik düzende olabileceğini görmüş ve aynı zamanda kadınlara seçme hakkı verilmesi için çalışmıştır.

20 Mart 1930’da kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. 1933 yılında muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı, 1934’te ise milletvekili seçme ve seçilebilme hakkı verildi.

Dünyada kadınlara oy hakkı yüz yıl önce 1918 yılında Almanya’da verildi. İslam ülkeleri içinde kadınlara oy hakkı veren ilk ülke Türkiye’dir.

İslam ülkelerinden İran 1963, Libya 1964, Ürdün 1974, Kuveyt ise 2005’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi.

Suudi Arabistan’da 2015 yılında belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullandı. Ancak şeriat hükümlerine göre . Önce oy kullanmak için yazım yapıldı. Kadınlar seçmenleri ile ya bir erkek temsilci vasıtasıyla veya paravan arkasından konuştular.

İslâmiyetten önceki Gök Tengri inancında olan eski Türk toplumlarında, kadın, erkekten farklı, ama ona eşit bir varlık olarak saygı görürdü. Aile tek evliliğe dayanırdı. Çocuklar üzerinde baba kadar ananın da hakları olduğu kabul edilirdi. Mülkiyet bakımından da kadın eşit haklara sahipti. Hakan’ın emirlerinde, eşinin, Hatunun adına da yer verilirdi. Türk toplumu, kadınlar için, kapalı bir toplum değildi.’’

Türkiye’de siyasi İslam, türban gibi giyim özgürlüğünü kullandı. Ne var ki bu gün uygulamada uluslararası arenada aynı kadın haklarında geri düştü.

Dünya Ekonomik Forumunun hazırladığı “Küresel Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Endeksi” kadınlarla erkekler arasında dört temel kategorideki kadın erkek eşitliği farkını inceliyor:

1.Ekonomiye katılım ve fırsat göstergesi olarak kadın ve erkek işgücünde katılım, gelir, üst düzey yönetim, mesleki ve teknik alanda çalışan sayısı,

2.Eğitime katılımda kadın ve erkek okur yazarlık oranı, okullaşma oranları,

3.Sağlık ve sağ kalım kategorisinde doğumda cinsiyet oranı ve kadınlar ile erkekler için beklenen sağlıklı ömür değerinin mukayesesi,

  1. Siyasi güçlenme olarak; parlamentodaki kadın ve erkek milletvekilleri ile bakanlık sayılarının, kadınların devlet ve hükümet başkanı olarak geçirdikleri yılların karşılaştırılması.

2016 yılı “2016 Küresel Cinsiyet Uçurumu Endek- si”nde Türkiye en geri son beş ülke içinde yer alıyor.

 

KÜRESEL CİNSİYET UÇURUMU ENDEKSİ SIRASI
EN KÖTÜ SON BEŞ ÜLKE GENEL SIRA EKONOMİK KATILIM FIRSATI EĞİTİME KATILIM SAĞLIK ve SAĞ KALMA POLİTİK GÖZLEMLEME
İRAN 139 140 94 98 136
ÇAD 140 74 144 111 111
SUUDİ ARABİSTAN 141 142 105 128 121
SURİYE 142 144 103 101 130
YEMEn 144 141 141 122 139
TÜRKİYE 130 129 109 1 113

Kaynak : World Economic Forum 2016 raporu

Türkiye bu endekslerde 2016 yılında 144 ülke içinde 129. sırada, 2017 yılında ise 144 ülke içinde 0.625 puanla 131. sırada yer aldı. Endekse göre Türkiye’de 2006 yılından bugüne, kadın haklarında iyileşme olmadı.

2017 yılında İslam ülkeleri içinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde İsrail (44), Tunus (117), Birleşik Arap Emirlikleri (120), Bahreyn (126), Ceza- yir (127), Kuveyt (129) ve Katar (130) Türkiye’den daha üst sıralarda yer aldı.

Çağdaş dünyada  kadın haklarını önce kadınların istemesi gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir