Kadın Hakları Lafta Kalmasın

Kadınlarda istihdam oranı , kadının toplumdaki yerini ve önemini gösteren önemli göstergelerden  birisidir.  TÜİK’in Haziran ayı işgücü verilerine göre Türkiye de erkeklerde işgücüne katılma oranı  yüzde 71,7  iken  kadınlarda yüzde 34,4  dir. Oysaki Avrupa birliği ortalaması olarak kadın istihdam oranı Türkiye’nin nerdeyse iki katı ,  yüzde 62.4’tür.

Kadın -Erkek eşitliği , demokratik hakların , İnsani değerlerin ilk sırasında ye almalıdır. Dünyanın bu anlayış düzeyine gelebilmesi için geçmişten gelen dini ve sosyal birçok tabunun yıkılması gerekiyordu. Daha da  çok yolumuz var.

8 Mart 2019 Kadınlar Günü vesilesi ile Dünya Bankası  ‘’ Kadınlar İş Dünyası ve Hukuk – Women, Busıness and The Law 2019 ‘’ isimli bir araştırma yayınladı.

Araştırmada kullanılan endekste kadınların ekonomik duruşunda etkili olan sekiz kriter yer aldı; Seyahat Özgürlüğü, Bir İşe Başlamak, Para Kazanmak, Evlenmek, Bir İş Sahibi Olmak , Varlıkları Yönetmek ve Emeklilik kazanmak.

Bu endeks  Dünyanın tüm bölgeleri için , 2009 ile 2019 arasındaki on yılda cinsiyet eşitliği konusunda ortalama olarak iyileşme olduğunu gösteriyor.  2009 da Dünya ortalama endeks değeri 70.1’ iken 2019 yılında  74.7’ye yükseldi. Bu on yılda birçok ülkede kadın hakları alanında yasalar çıkarıldı.

Ne var ki yine de  2019 yılında Dünya ortalaması olan  74.7 endeks değeri  aynı zamanda kadınların erkeklerin sahip oldukları hakların  dörtte birinden mahrum olduklarını gösteriyor. (Aşağıdaki tablo ) 

SON ON YILDA DÜNYADA KADINLARIN YASAL HAKLARINDA GELİŞME (KADINLAR İŞ DÜNYASI VE HUKUK ENDEKSİ)
BÖLGELER 2009
ENDEKS
2019
ENDEKS
FARK PUAN
OECDE YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERİ 90.0 93.5 3.5
AVRUPA VE ORTA ASYA 80.1 84.7 4.6
LATİN AMERİKA- KARAYİPLER 75.4 79.1 3.7
DÜNYA ORTALAMASI 70.1 74.7 4.6
DOĞU ASYA VE PASİFİK 64.8 70.7 5.9
SAHRA ALTI AFRİKA 64.0 69.6 5.6
GÜNEY  ASYA 50.0 58.4 8.4
ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 44.5 47.4 2.9
Kaynak: © 2019 International Bank For Reconstruction and Development / The World Bank  – Women, Busıness and The Law 2019

2019 yılında Dünyada altı ülke (Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç ) kadınlara yüzde 100 eşit haklar  tanıyan ülkelerdir.

Dünyada 2019 yılında , on yıl öncesine göre kadın hakları endeksinde en fazla ilerleme  8.4 puan artışla güney Asya’da oldu. En az ilerleme ise 2.9 puanla Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da oldu.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri islam ülkeleridir. Bu ülkeler içinde yalnızca Tunus daha yeni laik düzene geçti. Diğerlerinde ağırlıklı olarak demokrasi yok ve bazılarında islami şerait kuralları  hakimdir.

Endekste en sonda yer alan Suudi Arabistan endeks değeri 25.6 dır. Ondan önceki İran’ın endeks değeri 31.2 dir.  Suudi Arabistanda demokrasi yok ve İran’da da göstermelik bir demokrasi vardır. Her iki ülkede de islami şeriat kuralları hakimdir.

Laiklik  anlayışı kadın hakları için olmazsa olmazdır. Üstelik Laiklik anlayışı dinin siyasi tasallut altından kurtulmasını ve gelişmesini de sağlar.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından  açıklanan daha önce   2018 raporunda  ise siyaset, ekonomi ve eğitim gibi bir dizi alanda kadın haklarında karamsar bir tablo çiziliyor ve küresel cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağı belirtiliyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir