İşsizlik Sosyal Probleme Dönüştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) Haziran ayı işsizlik oranını yüzde 13.3 olarak açıkladı. Tarım kesimi işsizliği gizlediği için Tarım dışı işsizlik verileri işsizlik konusunda daha gerçekçi verilerdir. Haziran ayında tarım dışı işsizlik oranı yüzde 15.3 oldu. İş aramayıp çalışmaya hazır olanları da katarsak , fiili işsiz sayısı 6 milyon 563 bine ,  fiili işsizlik oranı da yüzde 18.68 ‘e çıktı.

İşsizlik aynı zamanda bir sosyal problemdir. Fakat analizlerde  genellikle ekonomik bir sorun olarak  görülür . Yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin dipe vurmasıdır. Ne var ki bizdeki gibi ,nüfus içinde  beş kişiden birisi , gençler arasında üç gençten birisi işsiz kalırsa ,işsizlik bir  sosyal tahribata dönüşür. 6.5 milyon işsiz 4 milyon Suriyeli ve  çalışmaya gelen bir milyon  yabancı  bizde  siyasi ve Sosyal hayatımızı derinden etkilemektedir.

            HAZİRAN AYI İŞSİZLİK GÖSTERGELERİ  
TUİK’İN AÇIKLADIĞI 2018 2019
İŞSİZ SAYISI (BİN) 3315 4253
İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE) 10,4 13,3
TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE) 12,1 15,3
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE) 19,4 24,8
NE EĞİTİMDE NE DE İŞTE GENÇLER(YÜZDE) 24,3 26,2
İŞGÜCÜ (BİN) 32629 32766
İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI(YÜZDE) 53,8 53,3
KAYITDIŞILIK ORANI (YÜZDE) 34,0 35,2
FİİLİ İŞSİZLİK GÖSTERGELERİ
İŞ ARAMAYIP ÇALIŞMAYA HAZIR OLAN (BİN) 2143 2310
FİİLİ İŞSİZ SAYISI(BİN) 5458 6563
FİİLİ İŞGÜCÜ(BİN) 34772 35126
FİİLİ İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE) 15,7 18,68

Yüksek oranlı ve yaygın İşsizliğin siyasi sonuçları olması normaldir… Çünkü Üst üste ailelerini de katarsak işsizlikten etkilenen  nüfus yaklaşık 15 milyondur . Bunların çok azına işsizlik fonundan para ödeniyor .  Bir kısmına ise bütçeden para ödeniyor. İşsizlerin çoğu  aç ve yoksul kaldı. Bunlar  da mevcut siyasi iktidara tepki duyuyor. Siyasi tercihlerini değiştiriyor.

TÜİK Gençler arasında işsizlik oranını yüzde 24.8 olarak açıkladı. Ancak iş aramayıp çalışmaya hazır olan gençleri de katarsak bu oran yüzde 30’ geçiyor.  Gerek akademik ve gerekse siyasi geçmişim neden ile gençlerden  işsizliğin getirdiği sorunları dinliyorum. İşsiz Gençlerde moral bozukluğu çalışanların da moralini ve  huzurunu bozuyor.

Gençler arasında yüksek işsizliğin en önemli maliyeti , beyin göçüdür Eğitimli gençlerin çoğu iş bulamadığı için yurt dışına gidiyor.  Eğitimli bir gencin yurt dışında çalışmaya  gitmesi ,hazır bir fabrikanın kaybı kadar önemlidir. Dahası eğitimli ve uzman gençlerin yurt dışına gitmesi , çağdaş toplum olmamız önünde handikap oluşturuyor.

İşsizlik  ve yoksullaşma insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını da bozmaktadır. Bir araştırmada ‘’işsizliğin psiko-sosyal sonuçlarının incelenmesi (ankara örneği) ihsan yüksel ‘’ özetle ;işsizliğin aynı zamanda insanlarda korku ve kin doğurduğu ,  Özellikle erkek işsizlerin ailesine  ve çevresine karşı olumsuz bir tutum içine girdiği , aile huzurunun bozulduğu  , evlilik kurumunun çöktüğü , tespit edilmiştir.

Bu şartlar  altında işsiz Gençlerin sosyal değer ve normlara olan bağlılığı kopuyor. Paralel olarak bu şartlar  onların İdeolojik saplantılara girmelerine yol açıyor.   Tarikatlar tarafından kuşatılmalarına sebep oluyor. Teröre bulaşmalarına altyapı oluşturuyor.

Bir diğer araştırmada da İşsizliğin suç oranını artırdığı tespit edilmiştir. ‘’İşsizlik ve Suç Arasındaki İlişkiye Teorik Bir Bakış C. Yenal Kespiç – Özlem Dündar ‘’ Bu araştırma sonucunda ‘’Türkiye de 2007 yılı ve sonrasındaki araştırmalar değerlendirildiğinde, işsizlik ile suç arasındaki ilişkiye yönelik fikir birliği olduğu görülmüştür. Yerli ve yabancı söz konusu çalışmaların neredeyse hepsinde, işsizliğin suçu pozitif yönde etkilediği, işsizliğin suçun, özellikle de mala karşı işlenen suçların temel belirleyicisi olduğu, işsizlikte görülen artışın suç oranını arttırdığı şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır. ‘’ deniliyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir