İşsizlik Sayısında Artış Nüfus Artışı Geçti

Şubat ayında TÜİK İşsizlik oranını yüzde 14.7 işsiz sayısını da 4 milyon 730 bin kişi olarak açıkladı. Geçen sene aynı ayda bu sayı 3 milyon 354 kişi idi. Yani işsiz sayısı 1 milyon 376 bin kişi arttı. Bu son bir yıl içinde Türkiye’nin nüfusu  da 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Buna  göre hem yeni nüfusa iş veremedik , hem de eskiler işini kaybetti.

Tarım sektörü işsizliği gizlediği için , tarım dışı işsizlik oranı  sorunun tespiti  ve boyutu için daha  doğru göstergedir.  Şubat ayında Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.9 oldu.

Geçen sene Şubat ayında yüzde 19 olan genç nüfusta işsizlik oranı  da bu sene aynı ayda yüzde 26.1 ‘e yükseldi. İstihdam da  önce çözmemiz gereken sorun genç nüfusta işsizlik sorunudur. Zira işsiz gençlerin istismarı , ideolojik olarak kullanılması önemli sosyal problemler doğurur.

İşsizlikte en doğru gösterge , iş aramayıp ta çalışmaya hazır olanların da katıldığı ‘’Fiilli İşsiz Sayısı ve Fiili işsizlik Oranı ‘’dır. Şubat ayında Fiili işsiz sayısı 7 milyon 105 bin ve Filli işsizlik oranı ‘da yüzde 22.1 oldu.

ŞUBAT AYI İŞSİZLİK GÖSTERGELERİ
TUİK AÇIKLANAN 2018 2019
İŞSİZ SAYISI (BİN) 3,354 4,730
İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE) 10,6 14,7
TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE) 12,5 16,9
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE) 19,0 26,1
NE EĞİTİMDE NE DE İŞTE GENÇLER (YÜZDE) 22,8 24,8
İŞGÜCÜ (BİN) 31,520 32,084
KAYITDIŞI ORANI (YÜZDE) 32,2 33,5
FİİLİ İŞSİZLİK
İŞ ARAMAYIP ÇALIŞMAYA HAZIR OLAN NÜFUS (BİN) 2,323 2,375
FİİLİ İŞSİZ SAYISI 5,677 7,105
FİİLİ İŞGÜCÜ(BİN) 33,840 34,459
FİİLİ İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE) 16,8 22,1

Bu oranlar Dünya ortalama işsizlik oranlarının çok üstündedir.Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) şubat 2019 raporuna göre dünyada işsizlik oranı ortalaması yüzde beşe düştü. İLO’ya göre bu oran  2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden bu yana en düşük işsizlik oranıdır. Küresel krizin etkileri devam ediyor diyenler , spekülatif sermaye hareketleri ile istikrar göstergelerini karıştırıyorlar.

Demek ki işsizlik sorununda Türkiye negatif yönde Dünyadan ayrıldı. O zaman küresel olarak değil de, kendimize özgü nedenlere odaklanmak ve çözüm aramak zorundayız.

1.İşsizliğin temel nedeni , ekonomide küçülmedir. 2018 son çeyreğinde yüzde 3 daralan ekonominin , 2019  yılında da  yüzde 2.5 küçülmesi bekleniyor.  Bu paralelde Üretimde düşme işsizliği daha çok etkiliyor. Türkiye bir an önce , İMF destekli ciddi bir istikrar programı yapması gerekir.

2.Üretimde aramalı ve hammadde girdi oranı yüksektir. Bazı sektörlerde yüzde elliyi geçiyor. Kur artışı ithalatın finansman maliyetlerini artırdı. Aynı zamanda Türkiye de risklerin artması , dış borçlanma maliyetlerini artırdı. Aramalı ve hammadde olarak ithal girdinin azalması , üretimin daralmasına ve işsizliğin artmasına neden oldu.

Üretimde ithal girdi oranını azaltmamız gerekir. Bunun için ithal girdi yerine ikame iç üretimi teşvik etmeliyiz.

Aslında kur arttığından ithalat girdi daha pahalıya geliyor. Otomatik olarak yerli üretimin artması gerekir. Ne var ki , hukuki altyapıda , siyasi altyapıda yaşamakta olduğumuz sorunlar  yatırımlar için güven ortamının bozdu. Yatırımlar  için  bu güven ortamını  yeniden oluşturmamamız  gerekir.

3.Kayıt dışı çalışanlar oranı da arttı.  Bunun temel nedeni Suriye’lilerdir. Suriyelileri göndermek işsizliği  çözmenin olmazsa olmaz şarttır. Suriyeliler hem kayıt dışı çalışıyor , hem de sosyal bir sorun olarak  yatırımlar için güven ortamını zedeliyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir