İşsizliği Hülle de Kurtarmadı

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak 2021 den itibaren işsizlik verilerini ‘’Uluslararası Çalışma Örgütü ve AB İstatistik Ofisi kararları doğrultusunda’’ açıklamaya başladı.  Aslında TÜİK , yeni uygulamaya açıkladığı tarihten önce başladı. İşine geldi. Çünkü TÜİK klasik işsizlik oranı dışında işsizliği kabul etmiyor.

Yeni uygulama ile  Şubat 2021 açıklanan işsizlik verileri ;

1.Klasik işsizlik oranı yüzde 13.4 oldu. TÜİK İşsizleri  ‘Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz nüfusa dahildir.’’ şeklinde açıklıyor.

Söz gelimi 18 yaşına yeni giren , eğer dört  hafta içinde iş bulma kurumuna başvurmamış ise , o genç işsiz değildir ! Türkiye şartlarına ne kadar uyar ?

2. Klasik işsiz sayısına “zamana bağlı eksik istihdam” da eklenerek bulunan işsizlik oranı yüzde 19,8 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, bir işi olan, ancak haftada fiili olarak kırk saatten az çalışmış ve mümkün olduğu takdirde daha fazla çalışma isteğinde bulunan” ları gösteriyor.

İşsizliğin yüksek olduğu Türkiye  şartlarında zamana bağlı işsizliği hesap etmek lükstür.

3. İşsiz sayısı ve potansiyel işgücü toplamının oranı yüzde 22,5 oldu.

TÜİK Potansiyel işgücünü  ‘’ Referans haftasında ne istihdamda ne de işsiz olan çalışma çağındaki kişilerden; iş arayan fakat kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olmayanlarla, iş aramadığı halde çalışma isteği olan ve kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olan kişiler’’olarak tarif ediyor. 

2020 yılında iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar  , işsiz olarak açıklananlardan daha fazla olmuştu.  Biz bu nedenle ilan edilen işsizleri ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanların toplamını işgücüne oranlayarak, fiili işsizlik oranını buluyorduk. 2020 yılı için ortalama olarak Fiili işsiz sayısı 8 milyon 832 bin; fiili işsizlik oranı da yüzde 21,6 olmuştu.

Bu durumda yeni uygulamaya göre ,  işsiz artı potansiyel işgücü toplamı olarak açıklanan oran , bizim önceden fiili işsizlik oranı olarak hesapladığımız oranlara denk düşüyor.

TÜİK’in işa aramayıp çalışmaya hazır olanları , potansiyel işgücü olarak göstermesi , filii işsizlik gerçeğini değiştirmiyor. Zira  eski ve yeni uygulamada TÜİK’in hesabı ile Avrupa Birliği’nin hesabı birbirine uyuyor. Ancak Avrupa Birliği’nde işsiz kalan, hemen iş bulma kurumlarına başvuruyor veya işsiz olduğunu ilan ediyor. Bu anlamda Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde iş arayıp da yıllarda iş bulamamış ve umudu kırıldığı için iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı çok düşüktür. Türkiye’de ise iş bulma organizasyonları etkin çalışmıyor. Daha önemlisi, işsiz kalanlar aile dayanışması içinde geçiniyor. Bazıları yakınları ve tanıdıkları yoluyla el altından iş arıyor. Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık’ın yaptığı anket çalışmasına göre , İş arayanların çoğunluğu iş bulma kurumu dışında arıyor.

TABLO : 60 -KADIN-ERKEK HANGİ VASITALARLA İŞ ARIYOR? (YÜZDE)

EŞ-DOST İNTERNET GAZETE  İLANI İŞ BULMA KURUMU KAPI KAPI DOLAŞARAK
KADIN 59,8 44,1 30,7 15,2 5,7
ERKEK 61,8 27,4 27,2 23,9 9,8

Özet olarak; Türkiye ile Avrupa toplumlarının yapısı ve anlayışı farklıdır. İşsizlik hesabını Türkiye şartlarına göre yapmak gerekirdi.

4. Atıl işgücü oranı  yüzde 28,3 oldu. Bu oran Atıl işgücü , İşsiz sayısı, zamana bağlı eksik  istihdam ve  potansiyel işgücü  toplamının oranını gösteriyor.

Atıl iş gücü oranı bilimsel çalışmalarda bir anlamı olabilir , ancak pratikte istihdam sorununun çözümünde dikkate almamız gereken oran , işsiz sayısı ve potansiyel işgücünden oluşan , yüzde 22,5 oranıdır. Bu oran şimdi dört kişiden birimizin işsiz olduğumuzu gösteriyor. Ama pandemi de işçi çıkarma yasağı gerçek oranı gizliyor. Yasak kalkınca iki kişiden birimiz  işsiz olacağız. Bu sürdürülemez bir işsizlik sorunudur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir